Birim Kalite Kurulu Üyeleri

Birim Kalite Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet Çevik TUFAN

Prof. Dr. Ferda Öner ERKEKOL