Tıp Lisans Programı

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIP LİSANS PROGRAMI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ülkemizin 97. ve Ankara'nın beşinci devlet üniversitesi olup, Tıp Fakültesi 27648 sayılı ve 21 Temmuz 2010 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kararla kurulan ilk 7 fakültesinden biridir. 

AMAÇ:

Amacımız bilginin inanılmaz bir süratle arttığı çağımızda tıptaki güncel gelişmeleri takip edebilecek , bilgi ve becerilerini kendi iradesi ile yenileyebilecek kuvvetli bir alt yapı, donanım ve özgüven sahibi tıp doktorları yetiştirmek, yetiştirdiğimiz doktorlara sadece bilimsel olarak değil etik olarak da doğru davranışlara yöneltecek değerleri ve insan sevgisini aşılayabilmektir. Bu nedenle her Tıp Fakültesi öğrencisini birey olarak ele almamızı sağlayacak mekanizmaları etkin bir şekilde kullanmayı hedeflemekteyiz.

 

MİSYON:

Değişmekte olan dünya düzeni ülkemizin öncelikle tarihi, coğrafi ve kültürel bağlarımız olanlar olmak üzere diğer millet ve topluluklarla daha yakın ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Biz de buna uygun olarak yetiştirdiğimiz doktorların sadece ülkemizin değil yakın ve yoğun ilişkilerimiz olan diğer ülkelerin de kültürüne, sağlık  sistemleri ve sorunlarına  hakim olmasını hedeflemekteyiz. Bu nedenle öğrencilerimizin %25’ini yabancı uyruklulardan oluşmasını, ikili ilişkiler ile oluşturulan ya da kurumsal değişim programları ile her öğrencimizin eğitimi süresinde bir dönemi başka bir ülkede geçirmesini amaçlamaktayız. Aynı hedefe yönelik olarak tıp eğitimi süresinde öğrencilerimizin ülkemiz içinde de ikili anlaşmalarla farklı kurumlarda staj ve değişim programlarına katılmasını sağlayacağız.

 

VİZYON:

Üniversitemizin kurulduğu 2010 yılında ülkemiz tıp ve sağlık alanlarında çok önemli bir yolu katetmiştir. Tıbbın her alanında gurur duyduğumuz.çok değerli uzmanlar ve başarılı kurumlarımız mevcuttur. Ancak hala yüksek impaktı olan ve somut ürün oluşumu ile sonlanan kaliteli araştırma ve Ar-Ge projeleri son derece azdır. Üniversitemiz gerek sanayi ile gerekse tıp ve mühendislik branşları arasında yakın işbirliği oluşturmayı, ortak kullanılan araştırma merkezleri ve teknokent ile işbirliğini desteklemeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için ortak kurulacak araştırma merkezinin etkin ve ekip çalışmasının etkili yürütülebileceği sağlıklı bir idari yönetim sistemi üzerinde  çalışmaktayız.

 

EĞİTİM:

Tıp Fakültesi eğitimi 6 yıldır ve eğitim %100 İngilizce’dir. Hazırlık sınıfını atlamak için iki aşamalı sınav yapılmakta ve bu sınavda başarılı olamayan ya  da sınava girmeyen öğrenciler 1 yıl süreyle İngilizce hazırlık sınavı okumaktadır.

TIP  EĞİTİMİ:

Tıp eğitimi entegre sisteme dayanmaktadır. Bu sistemde dersler tek tek ve birbirinden bağımsız olarak verilmez, konular birbiri ile ilişkili sistemlere dayanan ders kurullarında multidisipliner bir yaklaşımla incelenir. Dönem I,II ve III tıp eğitiminin preklinik kısmını oluşturur. Dönem I’de temel bilimler, Dönem II’de insan organizmasının normal biyolojik işleyişi ve temel mikrobiyoloji, Dönem III’de ise sistem hastalıklarının fizyopatolojik ve patolojik temelleri, klinik özellikleri ve tedavileri  multidisipliner yaklaşımla verilir.  Dönem I, II ve III’de eğitimin yaklaşık %30’unu uygulamalar, laboratuar çalışmaları, klinik beceriler eğitimi, probleme dayalı öğrenim, öğrenci çalışma grubu etkinlikleri oluşturur. Ayrıca Dönem I’de her yarıyılda bir ders seçmeli dersler arasından öğrenciler tarafından seçilerek alınır.

Dönem IV ve V’de tıp eğitimi stajlardan oluşur. Stajlarda teorik dersler yanısıra, hasta başı eğitim, klinik vizitler, hasta hazırlama, poliklinik viziti, ameliyathanede gözlem, seminer ve makale saatleri, klinikler arası ortak toplantılar yer alır. Stajlarda öğrencilerin ilk 3 yılda öğrendikleri temel bilgi ve becerileri kullanmayı öğrenmeleri beklenir. Teorik eğitim yanısıra hastalardan öykü alma, genel ve sistemik muayeneleri yapabilme, uygun tetkikleri isteme ve değerlendirme, tedaviyi belirleme ve sonuçlarını takip etmeyi öğretmeye yönelik yoğun uygulamalı eğitim verilir. Dönem IV’de tüm stajlar zorunlu iken Dönem V’de stajların %30’u seçmeli stajlar arasından öğrenci tarafından  seçilerek belirlenir.

Dönem VI ise intörnlük dönemidir. Öğrenciler kendilerinden sorumlu öğretim üyeleri gözetiminde tüm klinik çalışmalarda aktif rol ve sorumluluk alır. Tıp doktorluğuna doğru son adımında beş yılda öğrendiklerini gözetim altında uygulamayı öğrenir. Dönem VI stajlarının da biri seçmeli stajlar arasından öğrenci tarafından  seçilerek belirlenir.

 

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE  

2016 - 2017 PHASE I ACADEMIC PROGRAM and CREDITS

COMMITTEE I            
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
MED1103 Biostatistics M 1 6 Yok 2
MED1114 General Chemistry and Introduction to Organic Chemistry M 1 12 Yok Yok
MED1118 Histology and Embriology M 1 5 Yok Yok
MED1107 Medical Biochemistry M 1 8 Yok 2
MED1128 Medical Biology M 1 12 Yok Yok
MED1133 Medical Training M 1 2 Yok Yok
MED1134 Medicine History M 1 8 Yok Yok
MED1101 Medicine Communication Skills M 1 5 Yok Yok
Committee ECTS   8  
             
COMMITTEE II            
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
MED1205 Biophysics M 2 10 Yok Yok
MED1203 Biostatistics M 1 Yok Yok 4
MED1208 Behavioral Science M 1 9 Yok Yok
MED1218 Histology and Embriology M 1 8 Yok 4
MED1207 Medical Biochemistry M 2 18 Yok 4
Committee ECTS   7  
             
COMMITTEE III            
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
MED1305 Biophysics M 1 8 Yok Yok
MED1303 Biostatistics M 1 Yok Yok 5
MED1308 Behavioral Science M 1 9 Yok Yok
MED1307 Medical Biochemistry M 3 18 Yok 4
MED1328 Medical Biology M 1 12 Yok Yok
MED1330 Medical Genetics M 2 22 Yok 2
Committee ECTS   9  
             
COMMITTEE IV            
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
MED1403 Biostatistics M 1 Yok Yok 4
MED1412 Physiology M 1 10 Yok Yok
MED1416 Public Health M 2 20 Yok Yok
MED1402 Clinical Skills Training M 1 Yok 4 Yok
MED1407 Medical Biochemistry M 1 11 Yok 4
MED1430 Medical Genetics M 3 18 Yok Yok
Committee ECTS   9  
             
COMMITTEE V            
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
MED1504 Anatomi M 2 10 Yok 6
MED1518 Histology and Embriology M 3 18 Yok Yok
MED1502 Clinical Skills Training M 1 Yok 4 Yok
MED1531 Medical Microbiology M 3 21 Yok 6
Committee ECTS   9  
             
COMMITTEE VI            
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
MED1604 Anatomi M 2 16 Yok 10
MED1618 Histology and Embriology M 2 16 Yok 10
MED1602 Clinical Skills Training M 1 Yok 4 Yok
MED1607 Medical Biochemistry M 1 6 Yok Yok
Committee ECTS   6  
             
ENG101 Academıc Englısh I M 4 3 0 0
ENG102 Academıc Englısh II M 4 3 0 0
TDL101 Turkısh Language I M 1 2 0 0
TDL102 Turkısh Language II M 1 2 0 0
TİT 101 Hıstory Of The Turkısh Revolutıon I M 1 2 0 0
TİT 102 Hıstory Of The Turkısh Revolutıon II M 1 2 0 0
TOTAL ECTS   60      
             

 

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE  

2016 - 2017 PHASE II ACADEMIC PROGRAM and CREDITS

COMMITTEE I TISSUE BIOLOGY and LOCOMOTION    
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP2104 Anatomy M   27 None 24
TIP2112 Medical Physiology M   19 None 8
TIP2118 Histology and Embryology M   6 None 4
TIP2107 Medical Biochemistry M   2 None 1
TIP2131 Medical Microbiology M   26 None 2
Committee ECTS   10  
             
COMMITTEE II RESPIRATORY and CARDIOVASCULAR SYSTEM          
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP2104 Anatomy M   23 None 16
TIP2112 Medical Physiology M   40 None 12
TIP2118 Histology and Embryology M   20 None 10
TIP2107 Medical Biochemistry M   4 None None
TIP2131 Medical Microbiology M   31 None 10
TIP2405 Biophysics M   8 None None
Committee ECTS   14  
             
COMMITTEE III GASTROINTESTINAL SYSTEM and METABOLISM          
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP2104 Anatomy M   18 None 20
TIP2112 Medical Physiology M   19 None None
TIP2118 Histology and Embryology M   14 None 8
TIP2107 Medical Biochemistry M   11 None None
TIP2131 Medical Microbiology M   15 None 4
Committee ECTS   9  
             
COMMITTEE IV NERVOUS SYSTEM,SENSORY ORGANS and ENDOCRINE SYSTEM          
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP2104 Anatomy M   32 None 18
TIP2112 Medical Physiology M   45 None 8
TIP2118 Histology and Embryology M   18 None 10
TIP2107 Medical Biochemistry M   15 None None
TIP2405 Biophysics M   12 None None
Committee ECTS   14  
             
COMMITTEE V UROGENITAL SYSTEM          
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP2104 Anatomy M   14 None 8
TIP2112 Medical Physiology M   24 None None
TIP2118 Histology and Embryology M   15 None 12
TIP2107 Medical Biochemistry M   7 None None
Committee ECTS   8  
             
COMMITTEE VI INTRODUCTION TO CLINICAL SCIENCES          
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP2632 Medical Pathology M   15 None 5
TIP2629 Medical Pharmacology M   16 None None
TIP2631 Medical Microbiology M   15 None 4
Committee ECTS   5  
             
             
TOTAL ECTS   60      
             
 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE

2016 - 2017 PHASE III ACADEMIC PROGRAM and CREDITS

COMMITTEE I INFECTIOUS DISEASES and INTRODUCTION to CLINICAL SCIENCES    
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
MED 3122 Clinical Microbiology and Infectious Disease  M   11 Yok Yok
MED 3129 Medical Pharmacology M   22 Yok Yok
MED 3131 Medical Microbiology M   29 Yok Yok
MED 3132 Medical Pathology M   7 Yok 1
MED 3123 Introduction to Cilinical Sciences M   7 Yok Yok
Committee ECTS   8  
             
COMMITTEE II HAEMATOLOGY and BASIC ONCOLOGY          
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
MED 3217 Haematology M   18 Yok Yok
MED 3230 Medical Genetic M   2 Yok Yok
MED 3237 Radiology M   2 Yok Yok
MED 3236 Nuclear Medicine M   2 Yok Yok
MED 3229 Medical Pharmacology M   22 Yok Yok
MED 3232 Medical Pathology M   20 Yok 2
Committee ECTS   7  
             
COMMITTEE III RESPIRATORY and CARDIOVASCULAR SYSTEM          
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
MED 3315 Pulmonary Diseases M   18 Yok Yok
MED 3320 Cardiology M   18 Yok Yok
MED 3337 Radiology M   2 Yok Yok
MED 3336 Nuclear Medicine M   1 Yok Yok
MED 3322 Clinical Microbiology and Infectious Disease  M   2 Yok Yok
MED 3329 Medical Pharmacology M   25 Yok Yok
MED 3332 Medical Pathology M   16 Yok 3
Committee ECTS   9  
             
COMMITTEE IV ENDOCRINOLOGY, URINARY abd REPRODUCTIVE SYSTEM          
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
MED 3410 Endocrinology and Metabolism M   10 Yok Yok
MED 3419 Obstetrics and Gynecology M   15 Yok Yok
MED 3424 Nephrology M   14 Yok Yok
MED 3422 Clinical Microbiology and Infectious Disease  M   2 Yok Yok
MED 3435 Urology M   3 Yok Yok
MED 3438 General Surgery M   3 Yok Yok
MED 3430 Medical Genetic M   2 Yok Yok
MED 3437 Radiology M   4 Yok Yok
MED 3436 Nuclear Medicine M   2 Yok Yok
MED 3429 Medical Pharmacology M   15 Yok Yok
MED 3432 Medical Pathology M   24 Yok 7
Committee ECTS   10  
             
COMMITTEE V GASTROINTESTINAL SYSTEM and FAMILY MEDICINE          
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
MED 3513 Gastroenterology M   16 Yok Yok
MED 3501 Family Medicine M   12 Yok Yok
MED 3538 General Surgery M   3 Yok Yok
MED 3537 Radiology M   2 Yok Yok
MED 3536 Nuclear Medicine M   1 Yok Yok
MED 3522 Clinical Microbiology and Infectious Disease  M   2 Yok Yok
MED 3529 Medical Pharmacology M   16 Yok Yok
MED 3532 Medical Pathology M   15 Yok 3
Committee ECTS   7  
             
COMMITTEE VI NEUROLOGY, PSYCHIATRY, COMPLEMENTARY and TRADITIONAL MEDICINE          
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
MED 3625 Neurology M   21 Yok Yok
MED 3622 Clinical Microbiology and Infectious Disease  M   2 Yok Yok
MED 3627 Psychiatry M   14 Yok Yok
MED 3616 Public Health M   13 Yok Yok
MED 3630 Medical Genetic M   2 Yok Yok
MED 3637 Radiology M   2 Yok Yok
MED 3636 Nuclear Medicine M   1 Yok Yok
MED 3632 Medical Pathology M   10 Yok 2
MED 3629 Medical Pharmacology M   18 Yok Yok
Committee ECTS   9  
             
COMMITTEE VII SKIN, MUSCULOSCELETAL SYSTEM and PUBLIC HEALTH          
CODE COURSES COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
MED 3716 Public Health M   37 Yok Yok
MED 3711 Physical Therapy and Rehabilitation              M   13 Yok Yok
MED 3726 Rheumatology M   8 Yok Yok
MED 3739 Dermatology M   2 Yok Yok
MED 3730 Medical Genetic M   3 Yok Yok
MED 3732 Medical Pathology M   9 Yok 2
MED 3729 Medical Pharmacology M   14 Yok Yok
MED 3737 Radiology M   3 Yok Yok
MED 3736 Nuclear Medicine M   1 Yok Yok
Committee ECTS   10      
             
TOTAL ECTS   60      

 

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

  2016 - 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV AKADEMİK PROGRAMI ve KREDİLERİ

DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ AKTS DEĞERİ DERS SAATİ
TEORİK UYGULAMA LAB.
TIP 4140 İç Hastalıkları Z 15 118 160 Yok
             
             
DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ AKTS DEĞERİ DERS SAATİ
TEORİK UYGULAMA LAB.
TIP 4241 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Z 15 121 180 Yok
             
             
DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ AKTS DEĞERİ DERS SAATİ
TEORİK UYGULAMA LAB.
TIP 4338 Genel Cerrahi Z 10 70 110 Yok
             
             
DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ AKTS DEĞERİ DERS SAATİ
TEORİK UYGULAMA LAB.
TIP 4419 Kadın Hastalıkları ve Doğum Z 10 84 112 Yok
             
             
DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ AKTS DEĞERİ DERS SAATİ
TEORİK UYGULAMA LAB.
TIP 4515 Göğüs Hastalıkları Z 5 42 60 Yok
             
             
DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ AKTS DEĞERİ DERS SAATİ
TEORİK UYGULAMA LAB.
TIP 4620 Kardiyoloji Z 5 34 46 Yok
             
             
TOPLAM AKTS   60 478 720 Yok
             

 

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE

 2015 - 2016 PHASE V ACADEMIC PROGRAM and CREDITS

CODE COURSE COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5242 Emergency Medicine and Forensic Medicine M   42 66 Yok
      5      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5643 ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION M   20 40 Yok
      4      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5544 Pediatric Surgery M   21 8 Yok
      2      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5645 CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY M   12 12 Yok
      2      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5439 Dermatology M   38 38 Yok
      4      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5122 Infectious Diseases and Clinical Microbiology  M   39 39 Yok
      4      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5211 PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION  M   27 27 Yok
      4      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5646 THORACIC SURGERY  M   10 14 Yok
      2      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5347 OPHTHALMOLOGY M   24 30 Yok
      4      
             
CODE COURSE COURSE STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5548 OTORHINOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY  M   42 42 Yok
      4      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5249 CARDIOVASCULAR SURGERY  M   12 12 Yok
      2      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5325 NEUROLOGY M   13 72 Yok
      3      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5350 NEUROSRUGERY M   9 12 Yok
      2      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5151 Nuclear Medicine and Radiation Oncology M   15 8 Yok
      2      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5452 Orthopedics and Traumatology  M   34 27 Yok
      4      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5453 Plastic Surgery M   12 12 Yok
      2      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5137 Radiology M   27 32 Yok
      4      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5627 Psychiatry M   32 27 Yok
      4      
             
CODE COURSE COURSE  STATUS ECTS COURSES
THEORETIC PRACTICE LABORATORY
TIP 5535 Urology M   16 27 Yok
      2      
             
             
TOTAL ECTS   60