Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

  • Prof. Dr. Akın AKTAŞ
  • Prof. Dr. Başak YALÇIN
  • Prof. Dr. Ahmet METİN
  • Doç. Dr. Göknur KALKAN
  • Doç. Dr. Selma EMRE
  • Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERDEN