Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

PROF DR. SELİM YAVUZ SANİSOĞLU 

DR.ÖĞR.ÜYESİ MESUT AKYOL

DR.ÖĞR.ÜYESİ SELCEN YÜKSEL