Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları

                                                      TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Özcan EREL
Tıbbi Biyokimya AD Başkanı  Prof. Dr. Özcan EREL
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD Başkanı       : Prof. Dr. Selim Yavuz SANİSOĞLU
Histoloji ve Embriyoloji AD Başkanı             : Prof. Dr. Habibe Meltem ÖZGÜNER
Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanı                     : Prof. Dr. Ziyacibali AÇIKGÖZ
Tıbbi Fizyoloji AD Başkanı : Prof. Dr. Fahri BAYIROĞLU
Tıbbi Biyoloji AD Başkanı : Prof. Dr. Özen ÖZENSOY GÜLER
Anatomi AD Başkanı V. Prof. Dr. Selami AKKUŞ
Biyofizik AD Başkanı V. : Prof. Dr. Fahri BAYIROĞLU

 

                                                DAHİLİ TIP BİLİMLERİ                         

 

Bölüm Başkanı                                             : Prof. Dr. Bekir ÇAKIR
Acil Tıp AD Başkanı : Doç. Dr. Şervan GÖKHAN
Aile Hekimliği AD Başkanı Prof. Dr. Mehmet UĞURLU
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı : Doç. Dr. Mehmet Fatih CEYLAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı : Prof. Dr. Zehra AYCAN
Deri ve ZÜhrevi Hastalıkları AD Başkanı : Prof. Dr. Akın AKTAŞ
İç Hastalıkları AD Başkanı                                      : Prof. Dr. Osman ERSOY
Kardiyoloji AD Başkanı                                : Prof. Dr. Engin BOZKURT
Nöroloji AD Başkanı                                    : Prof. Dr. Orhan DENİZ
Nükleer Tıp AD Başkanı : Prof. Dr. Şeyda TÜRKÖLMEZ
Enfeksiyon Hastalıkları AD Başkanı                : Prof. Dr. Mehmet Akın TAŞYARAN
Ruh Sağlığı ve Hast.  AD Başkanı                            : Prof. Dr. Ali ÇAYKÖYLÜ
Fiziksel Tıp ve Reh. AD Başkanı                             : Prof. Dr. Selami AKKUŞ
 
Göğüs Hastalıkları AD Başkanı : Prof. Dr. Hatice Canan HASANOĞLU
Tıbbi Farmakoloji AD Başkanı : Prof. Dr. Seyfullah Oktay ARSLAN
Halk Sağlığı AD Başkanı : Doç. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU
Radyasyon Onkolojisi AD Başkanı : Prof. Dr. Yılmaz TEZCAN
Radyoloji AD Başkanı : Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞ
Tıbbi Genetik AD Başkanı : Prof. Dr. C. Nur SEMERCİ GÜNDÜZ

                                                       CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

 

Bölüm Başkanı                                              : Prof. Dr. Ayşe Filiz YAVUZ
Ortopedi ve Travmatoloji AD Başkanı            : Prof. Dr. Nihat TOSUN
Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Başkanı : Prof. Dr. Murad BAVBEK
Çocuk Cerrahisi AD Başkanı : Prof. Dr. Emrah ŞENEL
Kadın Hst. ve Doğum AD Başkanı                           : Prof. Dr. Ayşe Filiz  YAVUZ
Anesteziyoloji ve Rean. AD Başkanı              : Prof. Dr. Abdulkadir BUT
Üroloji AD Başkanı                                               : Prof. Dr. Arslan ARDIÇOĞLU
Göz Hastalıkları AD Başkanı                           : Doç. Dr. Nurullah ÇAĞIL
Kulak Burun Boğaz Hst. AD Başkanı               : Prof. Dr. Hacı Hüseyin DERE
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik  Cerrahi AD Başkanı : Prof. Dr. Mustafa Erol DEMİRSEREN
Genel Cerrahi AD Başkanı                                      : Prof. Dr. Mehmet KILIÇ
 
Tıbbi Patoloji AD Başkanı : Doç. Dr. Berrak GÜMÜŞKAYA ÖCAL
Kalp ve Damar Cerrahisi AD Başkanı : Prof. Dr. Erol ŞENER
Göğüs Cerrahisi AD Başkanı : Prof. Dr. Nurettin KARAOĞLANOĞLU

                                                   

                                 İÇ HASTALIKLARI BİLİM DALLARI

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı  Prof. Dr. Bekir ÇAKIR
Gastroentereloji Bilim Dalı  Prof. Dr. Osman ERSOY
Hematoloji Bilim Dalı  Prof.Dr. İmdat DİLEK
 Medikal Onkoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Bülent YALÇIN
Nefroloji Bilim Dalı Prof. Dr. Mine Şebnem KARAKAN
Romatoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Şükran ERTEN
Geriatri Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Kamile SILAY

               

                          ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON BİLİM DALLARI

Yoğun Bakım Bilim Dalı         Prof. Dr. Seval İZDEŞ