Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları

                                                      TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Özcan EREL
Tıbbi Biyokimya AD Başkanı  Prof. Dr. Özcan EREL
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD Başkanı       : Prof. Dr. Selim Yavuz SANİSOĞLU
Histoloji ve Embriyoloji AD Başkanı             : Prof. Dr. Habibe Meltem ÖZGÜNER
Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanı                     : Prof. Dr. Ziyacibali AÇIKGÖZ
Tıbbi Fizyoloji AD Başkanı : Prof. Dr. Fahri BAYIROĞLU
Tıbbi Biyoloji AD Başkanı : Prof. Dr. Özen ÖZENSOY GÜLER
Anatomi AD Başkanı V. Prof. Dr. Selami AKKUŞ
Biyofizik AD Başkanı V. : Prof. Dr. Fahri BAYIROĞLU

 

                                                DAHİLİ TIP BİLİMLERİ                         

 

Bölüm Başkanı                                             : Prof. Dr. Bekir ÇAKIR
Acil Tıp AD Başkanı Prof. Dr. Şervan GÖKHAN
Aile Hekimliği AD Başkanı Prof. Dr. Mehmet UĞURLU
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı : Doç. Dr. Mehmet Fatih CEYLAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı : Prof. Dr. Zehra AYCAN
Deri ve ZÜhrevi Hastalıkları AD Başkanı : Prof. Dr. Akın AKTAŞ
İç Hastalıkları AD Başkanı                                      Prof. Dr. Osman ERSOY
Kardiyoloji AD Başkanı                                : Prof. Dr. Engin BOZKURT
Nöroloji AD Başkanı                                    : Prof. Dr. Orhan DENİZ
Nükleer Tıp AD Başkanı : Prof. Dr. Şeyda TÜRKÖLMEZ
Enfeksiyon Hastalıkları AD Başkanı                : Prof. Dr. Mehmet Akın TAŞYARAN
Ruh Sağlığı ve Hast.  AD Başkanı                            : Prof. Dr. Ali ÇAYKÖYLÜ
Fiziksel Tıp ve Reh. AD Başkanı                             : Prof. Dr. Selami AKKUŞ
 
Göğüs Hastalıkları AD Başkanı : Prof. Dr. Hatice Canan HASANOĞLU
Tıbbi Farmakoloji AD Başkanı : Prof. Dr. Seyfullah Oktay ARSLAN
Halk Sağlığı AD Başkanı Prof.Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU
Radyasyon Onkolojisi AD Başkanı : Prof. Dr. Yılmaz TEZCAN
Radyoloji AD Başkanı : Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞ
Tıbbi Genetik AD Başkanı : Prof. Dr. C. Nur SEMERCİ GÜNDÜZ

                                                       CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

 

Bölüm Başkanı                                              : Prof. Dr. Ayşe Filiz YAVUZ
Ortopedi ve Travmatoloji AD Başkanı            : Prof. Dr. Nihat TOSUN
Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Ercan BAL
Çocuk Cerrahisi AD Başkanı Prof. Dr. Emrah ŞENEL
Kadın Hst. ve Doğum AD Başkanı                           Prof. Dr. Ayşe Filiz  YAVUZ
Anesteziyoloji ve Rean. AD Başkanı              : Prof. Dr. Abdulkadir BUT
Üroloji AD Başkanı                                               : Prof. Dr. Arslan ARDIÇOĞLU
Göz Hastalıkları AD Başkanı                           : Doç. Dr. Nurullah ÇAĞIL
Kulak Burun Boğaz Hst. AD Başkanı               : Prof. Dr. Hacı Hüseyin DERE
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik  Cerrahi AD Başkanı : Prof. Dr. Mustafa Erol DEMİRSEREN
Genel Cerrahi AD Başkanı                                      : Prof. Dr. Mehmet KILIÇ
 
Tıbbi Patoloji AD Başkanı Doç. Dr. Berrak GÜMÜŞKAYA ÖCAL
Kalp ve Damar Cerrahisi AD Başkanı Prof. Dr. Erol ŞENER
Göğüs Cerrahisi AD Başkanı : Prof. Dr. Nurettin KARAOĞLANOĞLU

                                                   

                                 İÇ HASTALIKLARI BİLİM DALLARI

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir ÇAKIR
Gastroentereloji Bilim Dalı  Prof. Dr. Osman ERSOY
Hematoloji Bilim Dalı : Prof.Dr. İmdat DİLEK
 Medikal Onkoloji Bilim Dalı  : Prof. Dr. Bülent YALÇIN
Nefroloji Bilim Dalı Prof. Dr. Mine Şebnem KARAKAN
Romatoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Şükran ERTEN
Geriatri Bilim Dalı  : Dr. Öğr. Üyesi Kamile SILAY

               

                          ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON BİLİM DALLARI

Yoğun Bakım Bilim Dalı         Prof. Dr. Seval İZDEŞ