TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİNİN KARARINI KINAMA MESAJI

Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu' nun Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyinin Kararını Kınama Mesajı