İş Akışı Süreçlerine ait Dosyalar

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

LİNKLER

STRATEJİ GENEL 

 

SGDB.İŞ.GN.1 Doğrudan Temin İşlemleri İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.GN.2 Yazışma İşlemleri İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.GN.3 Yolluk İşlemleri İş Akış Süreci  

Tıklayınız.

 

 

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

SGDB.İŞ.SP.1 Stratejik Plan Hazırlama İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.SP.2 Performans Programı Hazırlama İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

 

 

BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

SGDB.İŞ.BP.1 Aktarma İşlemleri İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.2 Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.3 Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci  

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.4 Bütçe İşleminin İptali İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.5 Gelir Fazlası Ödenek Kaydı İşlemi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.6 Yatırım Programının Revizesi İş Akış Süreci Bakanlık Yetkisi 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.7 Yatırım Programının Revizesi İş Akış Süreci Rektör Yetkisi 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.8 Kurum Ödeneklerini Birimlere Dağıtma İş Akış Süreci

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.9 Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması İş Akış Süreci Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.10 Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İşlemi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.11 Ödenek Gönderme Belgesi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.12 Revize İşlemleri İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.13 Şartlı Bağış Ve Yardımların Ödenek Kaydı İşlemi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.14 Tenkis Belgesi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.15 Üniversite Yatırım Programının Hazırlanması İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.16 Yatırım Programlarının İzlenmesi Ve Raporlanması İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.17 Yıllık Yatırım Değerleme Raporu  

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.18 Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.19 İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.BP.20 Hazine Nakit Talepleri 

Tıklayınız.

 

 

MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

SGDB.İŞ.MU.1 Avans ve Kredi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.2 Avrupa Birliği Projeleri İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.3 Avukatlık Vekalet Ücretinin Ödenmesi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.4 Ay Sonu İşlemleri İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.5 Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.6 Banka Hesabı ve Gönderme Emrinin Kapatılması İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.7 Bilimsel Araştırma Projeleri İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.8 Teminat Mektupları İş Akış Süreci  

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.9 Devir Alınan Taşınırların Giriş İşlemi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.10 Ek Ders İşlemleri İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.11 Emanetlerin Ödenmesi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.12 Farabi Projeleri İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.13 Hak Edişlerden Kesilen Vergi ve Sigorta Primlerinin Ödenmesi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.14 Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.15 İcra ve Nafaka Kesintilerinin Gönderilmesi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.16 Kamu Zararından Doğan Alacakların Borç Kaydı İşlemi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.17 Kamu Zararından Doğan Alacakların Tahsilatı İşlemi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.18 KDV, Damga Ve Muhtasar Beyannamelerinin Hazırlanması Ve Verilmesi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.19 Kefalet Aidatlarının Gönderilmesi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.20 Kefalete Tabi Memurlara Kefalet Cüzdanı Düzenlenmesi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.21 Kesin Hesap İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.22 Kiraya Verilen Taşınmaz Gelirlerinin Tahsili İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.23 Maaş İşlemleri İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.24 Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.25 Ödemelerin Yapılması Ve Onaylanmış Evrakların Arşivlenmesi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.26 San-Tez Projeleri İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.27 Sendika Aidatlarının Gönderilmesi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.28 Sosyal Güvenlik Primlerinin Ödenmesi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.29 Taşınır Malların Konsolide Edilmesi İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.30 TÜBİTAK Projeleri İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.31 Tüketim Malzemelerinin Çıkışı İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.32 Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.33 Yolluklar İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.MU.34 Yönetim Dönemi Hesabının Hazırlanması İş Akış Süreci  

Tıklayınız.

 

 

RAPORLAMA VE İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

SGDB.İŞ.İK.1 Ön Mali Kontrol İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.İK.2 Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrolü İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.İK.3 Seyahat Kartı Listeleri Ön Mali Kontrolü İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.İK.4 Seyyar Görev Tazminatı Cetvelleri Ön Mali Kontrolü İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.İK.5 Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerinin Ön Mali Kontrolü İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.İK.6 Geçici İşçi Pozisyonlarının Ön Mali Kontrolü İş Akış Süreci 

Tıklayınız.

SGDB.İŞ.İK.7 Yurt Dışı Kira Katkısı İşlemlerinin Ön Mali Kontrolü İş Akış Süreci

Tıklayınız.

 

Haberler
Etkinlikler