Mali Raporlar

Üniversitemiz Plan ve Programları


Üniversitemiz MYMY Mali Tabloları (Aylık)


Üniversitemiz MYMY Mali Tabloları (Yıllık)


Üniversitemiz Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporları


Üniversitemiz  Bütçe Gerçekleşme Raporları


Başkanlığımız Birim Faaliyet Raporları


Üniversitemiz Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu


Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporları


  ►Üniversitemiz Nakit Akış Tabloları


  ►Üniversitemiz Faaliyet Sonuçları Tablosu


  ►Üniversitemiz Bilançoları


  ►Üniversitemiz Temel Mali Tabloları 

Haberler
Etkinlikler