ÜNİVERSİTEMİZİN RİSK HARİTASININ ÇIKARILMASI HK.

BİLGİ NOTU:          

   Üniversitemiz risk haritasının çıkarılması amacıyla; Risk Değerlendirme Kurulu tarafından bir çalışma yapılmış, söz konusu çalışma neticesinde risk haritasının belirlenmesine yardımcı olmak üzere; Stratejik Plan çerçevesinde Akademik ve İdari Hizmetler ana başlıkları altında bir form oluşturulmuştur.

  Belirtilen başlıklar doğrultusunda, Üniversitemiz Risk Haritasının belirlenmesinde; Akademik Hizmetler ve Destek Hizmetlerinin ele alınması uygun olacağı değerlendirilmiştir. Risk değerlendirmeleri akademik ve idari olmak üzere iki alanda yapılmasının uygun olacağı, risklerin tespitinde ve değerlendirmesinde akademik birimler bazında düşünüldüğünde risk konularının öncelikle Bölüm yönetimleri tarafından ele alınması ve elde edilen verilerin Dekanlık yönetimine bildirilip, Fakülte yönetimi tarafından görüşlerin de forma eklenmesi objiktif bir risk haritasının oluşmasına fayda sağlayacağının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Risk haritası formu Stratejik Amaç ve Hedefleri ile kurum içindeki destek faaliyetleri göz önüne alınarak tespit edilen riskler ve risk ihtimalleri yüksek, orta ve düşük olarak yapılmalıdır.

Ek :  Teorik ve pratik bilgi desteği konusunda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında görevli Şube Müdürü Yılmaz ATASOY’dan (Dahili Tel: 1262) bilgi alınabilecektir.

 

Risk Harita Örneği İçin Tıklayınız.

Risk Haritası Değerlendirilmesi

Haberler
Etkinlikler