Misyon ve Vizyon

AnasayfaHAKKIMIZDAMisyon ve Vizyon

  

 MİSYON

Kültürel, siyasal ve ekonomik sınırların kalktığı, etkileşimin en üst düzeyde olduğu bilgi çağının gerekliliklerine uygun olarak; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün başlıca misyonu toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayabilecek, bu anlayış doğrultusunda bilgi, proje ve çözüm üretim sürecinde aktif rol alacak, özgürlüklerin ve eşitliğin yol gösterdiği bir eğitim yapısı oluşturmaktır. Bilimsel çalışmaların en üst düzeyde, mükemmellik esasına bağlı kalınarak yapıldığı, teori ve pratik arasında bağ kurabilen, toplumsal olgu ve olayları akademik bakış açısıyla öngörebilen ve analiz edebilen, ilkeli ve tutarlı bir yaklaşım sergileyen şeffaf bir kuruluş olarak hizmet etmektir.

VİZYON

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin sahip olduğu vizyon doğrultusunda ve kuruluş değerlerine bağlı kalarak, Sosyal Bilimler alanında seçkin, kaliteli ve etkin bir kurum olarak tanınmaktır. Tezli, tezsiz ve doktora programları aracılığıyla toplumun gereksinimlerini belirlemek bu süreçte eleştiri ve önerilerle kendini yenilemek; farklı kültürel kimliklerin bir arada bilgi üretebildiği ve paylaşabildiği kaliteli ve eşitlikçi bir eğitimverebilmek, akademisyen ve öğrencilere hem akademik hem idari anlamda en iyi hizmeti sunmak, iletişim çağının gereği olarak Enstitü web sayfasını güncellemek ve Enstitü bilgi sistemiyle talep edilen her bilgiye ve isteğe cevap verebilmektir.

 

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.