Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
|

Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları

60 Soruda Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Kulüpleri (Topluluk) Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi ve Kulüp Kurma Belgeleri

Öğrenci Kulüp Listesi için <TIKLAYINIZ>

BİLİMSEL, SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, SPORTİF VE MESLEKİ ALANLARDA FAALİYET YÜRÜTMEK ÜZERE (1) ÖĞRETİM ÜYESİ/GÖREVLİSİ DANIŞMANLIĞINDA EN AZ (20) ÖĞRENCİNİN BİR ARAYA GELEREK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ/TOPLULUKLARI YÖNERGESİ DOĞRULTUSUNDA OLUŞTURDUKLARI TÜZEL KİŞİLİKLERDİR.

HALİ HAZIRDA ÜNİVERSİTEMİZDE (112) ÖĞRENCİ KULÜBÜ/TOPLULUĞU FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR