Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üye. Safiye KESGİN ( Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı)

1978 yılında İskenderun'da doğdu. 1995 yılında Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nden, 2000 yılında Ankara  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2003 yılında "İbn Haldun'un Din Eğitimi Anlayışı" adlı tez ile  Ankara Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılında "Cumhuriyet Dönemi Örgün Eğitim Kurumlarında Ahlak Eğitimi" adlı tez ile Ankara Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. 2003-2016 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yaptı. 2012-2013 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, Tubitak Doktora Sonrası Araştırma bursu desteği ile Florida Devlet Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2016 yılından itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca bu okulda Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetlri Program Başkanlığı görevini yürütmektedir. Akademik çalışmaları din eğitimi yaklaşımları,  ahlak eğitimi, karakter eğitimi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir. 

Akademik Özgeçmiş

 

 

Öğr. Gör. Elif ÖZAYDIN-DEMİRBAŞ (Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı)

 

Elif Özaydın Demirbaş 2012 yılında Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği lisans programını tamamlamıştır. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümü lisans programında öğrenimine başlamış olup halen bu bölümde eğitimine devam etmektedir. 2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde başladığı görevine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünde devam etmiştir. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Gazi Üniversitesi Sosyal Politikalar bölümlerinde yüksek lisansa başlamıştır. 2016 yılı itibariyle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümünde öğretim görevliliği yapmakta olan Elif Özaydın Demirbaş’ ın akademik ilgi alanlarında korunmaya muhtaç çocukların gelişimi ve eğitimi, çocuk koruma sistemleri,  uluslararası boyutta çocuk koruma sistemlerinin incelenmesi ve sosyal politika açısından çocukların ele alınması gibi konular yer almaktadır. 

Akademik Özgeçmiş

 

 

 

Öğr. Gör. Ercan ERİNÇ (Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı)

 

Ercan ERİNÇ 2003- 2007 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde lisans programıyla Felsefe ve Psikoloji eğitimi aldı. Daha sonra 2008 -2010 Yılları arasında Çukurova Üniversitesinde aynı alanda tezsiz yüksek lisans yaptı. 2013 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Programcılığından mezun oldu. 2015 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim dalında tezli yüksek lisansını tamamladı. Aynı zamanda 2000-2004 yıllarında özel bir radyoda program yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. 2005- 2007 yılları arasında Erzurum Doğu Tv de ana haber bültenlerini sundu. Aynı zamanda birçok bölgesel ve ulusal radyo ve Tv kanallarında (Haber editörlüğü, Haber spikerliği, Radyo programcılığı, vb.)  görevlerde bulundu. Akademik çalışma hayatına başlamadan önce özel hastane ve kamu kurumlarında İletişim uzmanı ve uzman psikolojik danışman olarak çalıştı.  2 yıl boyunca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ebeveyn kaybı yaşayan ergenlerin rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması( Himaye et) projesinde proje yöneticiliği yaptı. Aynı zamanda Van valiliği ve Tuşba Kaymakamlığına bağlı Sodes, Erasmus projeleri ve eğitimlerinde yer aldı. Ercan ERİNÇ 2016 yılından itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Akademik ilgi alanları arasında aile içi iletişim, çocuk ve ergen psikolojisi, iletişim ve beden dili, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi konular yer almaktadır.

Akademik Özgeçmiş

 

 

 

 

Öğr. Gör. Adeviye ÖZKAN-İBİŞ (Elektronörofizyoloji Program Başkanı)

Adeviye ÖZKAN İBİŞ 2007 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşirelik Bölümü lisans programını tamamlamıştır. 2007 yılında Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine hemşire olarak atanmıştır. Yine aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başlamış ve 2010 yılında mezun olmuştur. 2009 yılında Bitlis Eren üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2016 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektronörofizyoloji Programında Öğretim Görevlisi olarak göreve başlamış ve halen görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

 

Akademik Özgeçmiş

 
 
 
 
 
 
 

Öğr. Gör. Hüsniye BİLGE (Elektronörofizyoloji Programı)

Hüsniye BİLGE 2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü lisans programını tamamlamıştır. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans öğrenimini bitirmiş olup 2011 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda İngilizce Dil Eğitimi almıştır. Aynı yıl İzzet Baysal Kadın Doğum Hastanesi Merkez Laboratuvarında stajyerlik yapmıştır. 2012 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi almıştır. 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi boyunca Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde kısmi zamanlı laboratuvar görevlisi olarak çalışmıştır. 2016 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda başlamış olduğu doktora programında öğrenimine devam etmektedir. Yüksek Lisans eğitimi sırasında başladığı TÜBİTAK proje bursiyerliği devam etmektedir. Hüsniye BİLGE 2017 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Elektronörofizyoloji Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Hüsniye BİLGE’ nin akademik alanları arasında çocukluk çağı absans epilepsisi, Toxoplama gondii ve epilepsi ilişkisi, epilepsi hastalığının tedavi ve teşhisine yönelik kullanılan deneysel hayvan modelleri, EEG ve EMG kayıtlanmalarının deneysel hayvan modelleri üzerinde çalışılması gibi konular yer almaktadır.

Akademik Özgeçmiş

 

 

 

 

Öğr. Gör. İsmail FINDIKLI (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı)

İsmail FINDIKLI 2003 – 2007 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Fizik lisansını bölüm 3. olarak tamamladı. Lisans mezuniyeti sonrası 1 yıl İngilizce eğitimi aldıktan sonra 2008 yılında Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsünde Yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans öğrenimi boyunca radyolojik incelemelerde kullanılan x – ışın sistemlerinin (BT, Floroskopi, Mamografi, Röntgen, DR, CR) kalite kontrolü, görüntü kalitesini, hasta ve çalışan dozlarını etkileyen parametrelerin incelenmesi konularında çalışmalar yaptı. 2012 yılında Yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra özel bir firmada laboratuar müdürü olarak çalıştı. 2013 Ocak ayında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Kliniğinde Sağlık Fizikçisi olarak çalışmaya başlayan İsmail FINDIKLI Nükleer tıp kliniklerinde kullanılan PET/CT, SPECT/CT ve diğer radyasyon dedektörlerinin kalite kontrol ve bakım hizmetleri, klinik çalışanlarının, hasta ve hasta yakınlarının maruz kalacakları radyasyon dozlarının kontrolü işlerini yürüttü. İsmail FINDIKLI 2015 yılından itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

 

 

 

Öğr. Gör. Yasin ERGİN (Optisyenlik Program Başkanı-Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Öğretim Elemanı))

Yasin ERGİN 2006-2010 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra 2010-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Nükleer Fizik alanında tezli yüksek lisans yaptı. 2013-2015 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Fiziğinde tezli yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı zamanda 2010-2012 yılları arasında Ankara Demetevler Onkoloji hastanesinde Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında, 2012-2016 yılları arasında da Ankara Numune hastanesinde Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında Sağlık Fiziği üzerine çalışmıştır. Yasin ERGİN 2016 yılından itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Akademik ilgi alanları arasında radyoterapi ve radyolojide kullanılan cihazlar, cihazların kalite kontrol testleri, dozimetrik sistemler gibi konular yer almaktadır.

Akademik Özgeçmiş

 

 

 

 

Öğr. Gör. Levent GÖNÜLTAŞ (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Öğretim Elemanı)

1984 yılında Ankara Çubuk da doğdu. İlköğretim, Lise eğitimini Ankara da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi FEF Fizik Bölümünü kazandı. Bölümden 82/100 ortalama ile 3. lükle mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi
Nükleer Bilimler Enst. Medikal Fizik A.D. da yüksek lisans programına girmeye hak kazandı. Yüksek lisans sırasında GATA Radyasyon Onkoloji ABD’ da 3 yıl ve Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde 3 ay
Stajyer Medikal Fizik Uzmanı olarak çalıştı. Medikal Fizik Uzmanı olarak yüksek lisans programından başarı ile 2010 yılında mezun oldu. Yüksek lisansın son senesinde işe başladığı Ankara Onko Onkoloji merkezinde
profesyonel iş hayatına devam etti. Burada bir yıl çalıştıktan sonra 2010 yılının sonunda merkezin şubesini kurmak üzere Diyarbakır’a Kurucu Medikal Fizik Uzmanı olarak görevlendirildi. Onko Onkoloji Merkezinin Diyarbakır
şubesini kurup hasta alımına hazır hale getirip bir süre rutin klinik faaliyetlerini yürüttükten sonra 2012 Ocak ayında askerliğini yapmak üzere işten ayrıldı. Vatani görevini kısa dönem yedek subay olarak tamamladıktan sonra
Ordu’da ADA Onkoloji Merkezini kurmak üzere 2012 yılının son aylarında işe başladı. ADA Onkoloji de Kurucu Medikal Fizik Uzmanı olarak ifa ettiği görevinden 20.04.2016 da kendi isteği ile ayrıldı. 20.05.2016 tarihinde
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniğinde Medikal Fizik Uzmanı olarak başladığı görevinden 2017 Ağustos ayında ayrıldı. Ayrıca bu arada Gaziantep Medical Park
Hastanesinde 12.2016-01.2017 tarihleri arasında Danışman Medikal Fizik Uzmanı olarak görev aldı. 08. 2017 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt üniversitesinde Öğretim görevlisi olarak başladığı görevine devam etmekte.
Olan Levent Gönültaş’ın akademik ilgi alanları arasında radyoterapi, radyoloji ve nükleer tıp görüntüleme ve tedavi cihazları kalite kontrol ve kalibrasyon testleri, Radyoterapi hasta tedavi planlama, Dose Volume Histogram(DVH),
Conformity Index(CI), Homogeneity index, Normal Tissue Complication Probability (NTCP) ve Tumor Control Probability (TCP) algoritmaları, dozimetri gibi konular yer almaktadır..Evli ve 3 kız çocuğu babası. Yeterli
derecede ingilizce bilmektedir.

Akademik Özgeçmiş

 

 

Dr. Öğr. Üye. Murat SERT (Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı)

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden 1994 yılında bölüm ve fakülte birincisi olarak mezun oldu. Araştırma Görevlisi olarak göreve başladığı Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde; 1999’da Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programını bitirdi ve Sağlık Eğitim Fakültesi, Temel Sağlık Bilimleri Bölümünde; Okutman olarak görev yaptığı dönemde başladığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalında Doktora Programını 2003’te başarı ile tamamladı. Yine Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Enstrümental Analiz Biriminde (EAB); Atomik Force Mikroskop (AFM / STM ) ve Termal Analiz Sistemleri DTG –TGA ve DSC cihazları uzmanı olarak 2006-2009 yılları arasında görev yaptı. 2009 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma  Merkezinde (YEBİM) Birim Sorumlusu görevi yanı sıra YEBİM bünyesine katılan Enstrümental Analiz Birimi cihazları uzmanı olarak ta 2009-2016 yılları arasında görevine devam etti. Eylül 2016 tarihinde atandığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında Öğretim Üyesi olarak halen görevini sürdürmektedir. Çalışma alanları arasında Sinir ve Kas Fizyolojisi, Ağır Metallerin Salınımı, Taşınımı ve Teratojenik Etkileri, Biyokimya, Genetik, Toksikoloji, Tıbbi Laboratuvar, gibi konular yer almaktadır. 

Akademik Özgeçmiş 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üye. Hüseyin AYHAN (Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı)

1978 yılında Hatay’da dünyaya gelen Hüseyin Ayhan 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde Lisans derecesini ve 2004 yılında Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansı derecesini başarıyla tamamlamıştır. 1999-2000 yıllarında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Biyokimya Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’nda görev yapmıştır. 2004 yılında vatani görevini kısa dönem olarak tıbbi tahlil laboratuvarında yapmıştır. 2002-2015 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli kurumlarda görev almıştır. 2009 yılında girdiği Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı’ndan 2015 yılında Doktora öğrenimimi başarıyla tamamlayarak mezun olmuştur. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezinde hirudoterapi üzerine eğitmenlik ve araştırmalar yapmaktadır. Bilimsel dergilerde ve sempozyumlarda çeşitli yayınları bulunmaktadır.  Hüseyin Ayhan evli ve üç çocuk babasıdır. İlgi alanları arasında moleküler Filogeni, Genotiplendirme, genetik, tıbbi laboratuvar, sülük tedavisi (hirudoterapi), hayvan ekolojisi, biyoekoloji, biyoçeşitlilik, arachnida, zooloji, taksonomi gibi konular yer almaktadır. 

Akademik Özgeçmiş

 

 

 

 

Öğr. Gör. Saliha Ayşenur ÇAM (Eczacılık Hizmetleri Programı)

Saliha Ayşenur Çam 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2014 yılında ODTÜ'de 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimini tamamlayıp 2015 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda doktoraya başlamış ve tez aşamasına geçmiştir. 2016 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Pogramı'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Akademik Özgeçmiş

 

 

 

 

Öğr. Gör. Rabianur TEMEL (Eczacılık Hizmetleri Programı)

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2013 yılında mezun oldu. 2015 yılından beri  Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Doktora Programına devam etmektedir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Akupunktur, Kupa Terapi, Fitoterapi ve Hirudoterapi (Sülük) konularında çalışmalar yürütmektedir.

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ BÜNYESİNDEKİ PROGRAMLARA DESTEK OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI

(YARI-ZAMANLI VE GÖREVLENDİRME)

Prof. Dr. Güven ÇANKAYA (Mühendislik Fakültesi)

Doç. Dr. Ahmet KARAARSLAN (Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üye. Mustafa GÜNGÖRMÜŞ (Diş Hekimliği Fakültesi)

Dr. Öğr. Üye.  Sinan ERTEM (Diş Hekimliği Fakültesi)

Dr. Öğr. Üye. Neda HASANOĞLU-ERBAŞAR (Diş Hekimliği Fakültesi)

Dr. Öğr. Üye. Gökçe SOĞANCI (Diş Hekimliği Fakültesi)

Dr. Öğr. Üye. Hatice Merve İMİR (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Doç. Dr. Pınar Nalçacıoğlu (Tıp Fakültesi)

Öğr. Gör. Sonnur ÖZDEMİR (Meslek Yüksekokulu)