iş akış şemaları

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

ÖĞRENCİ İŞLERİYLE İLGİLİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Öğrenci Burs Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Danışmalık İş Akış Şeması

Mazeret Sınavı Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci Akış İş Şeması

Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması

Staj İşleri Adımları

Sınavlara İtiraz Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci İş Akış Şeması

ÖĞRETİM ELEMANLARI VE PERSONELLE İLGİLİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İşe Başlamada Gerekli Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması

Mal Bildirimi İş Akış Şeması

İşten Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci

Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatımı Alt Süreç İş Akış Şeması

Program Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci İş Akış Şeması

Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci Akış Şeması

2547 Sayılı Kanun’un 13/B-4 Madde İle Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

31. Madde İle Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

39. Madde Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci İş Akış Şeması

Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması

Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması

Yardımcı Doçent Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Yurt Dışı İzin Onayı Alt Süreç İş Akış Şeması

Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğretim Elemanı Ders Telafi Alt Süreci İş Akış Şeması

Mazeret İzini Alt Süreci İş Akış Şeması

Senelik İzin Alma İş Akış Şeması

MALİ İŞLERLE İLGİLİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Ayniyat Sarf Malzeme İş Akış Şeması

Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması

Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması

Taşınırların Kaydı Alt Süreç İş Akış Şeması

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması

DİĞER İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BİMER Bilgi Edinme İş Akış Şeması

Görev Yollukları Alt Süreci İş Akış Şeması

Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

Müdür Onayı İş Akış Şeması

Gelen Evrak İş Akış Şeması

Giden Evrak İş Akış Şeması

Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması

Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci İş Akış Şeması

Yüksekokul Müdürlüğüne Vekâlet Alt Süreç İş Akış Şeması

Yüksekokul Sekreterine Vekâlet Alt Süreç İş Akış Şeması

Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreç İş Akış Şeması 

Stratejik Planın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alt Süreci İş Akış Şeması