Staj Takvimi

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2017-2018 Akademik Yılı Dönem Sonu Zorunlu Staj Takvimi

İŞLEMLER

SON TARİH

AÇIKLAMA

-Staj yerine onaylatılanZorunlu Staj Formları”nın (2 nüsha) staj komisyonuna teslim edilmesi

7 Mayıs 2018

Eksiksiz şekilde doldurulan 2 nüsha form staj yerine onaylatıldıktan sonra staj komisyonunun onayı için komisyona teslim edilir.

-Öğrenci tarafından doldurulan “Sigorta İşlemleri Başlatma Belgesinin” teslim edilmesi (Müstahaklık Belgesi de eklenecek)

1.Alternatif İçin:  28 Mayıs-3 Haziran  2018 Arası

 

2. Alternatif İçin:

26-30 Haziran 2018 tarihleri arası

Eksiksiz şekilde doldurulan forma, Sosyal Güvenlik Kurumundan veya https://www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak Müstahaklık belgesi eklenerek staj komisyonuna teslim edilecek.

-Zorunlu Staj Başlama Tarihi (Alternatif 1)

18 Haziran 2018

Toplam 30 iş günü

-Zorunlu Staj Başlama Tarihi (Alternatif 2)

2 Temmuz 2018

Toplam 30 iş günü

-Staj dosyasının komisyona teslim edilmesi

Stajı takip eden akademik yarıyılın ilk haftası içinde

Staj defteri ve kapalı zarfa konulmuş staj değerlendirme formu staj komisyonuna teslim edilir

 

 

 

NOT: Öğrencilerimiz stajlarını ilan edilen tarihlerde yapmak zorundadırlar. Staj tarihi olarak Alternatif I veya Alternatif II'den birini seçerek toplam 30 iş günü olacak şekilde stajlarını tamamlarlar.