Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Öğrenci Gözünde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı: 

Programın amacı:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans Programında; halkla ilişkiler ve reklâmcılık alanlarında, planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, teorik bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırma becerisi kazanmış, mesleğin ticari, ahlaki ve hukuksal yönlerinin farkında olan elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Süreci:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans Programında öğrenciler ön lisans düzeyinde 2 yıllık bir eğitim almaktadırlar. Gördükleri dersler ve staj öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin alt yapısını oluşturmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans Programındaki 2 yıllık eğitim süresince öğrenciler İletişim Bilimine Giriş, Halkla İlişkilere Giriş, Genel İşletme, Marka Yönetimi, Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar, Gazetecilik ve Metin Yazarlığı gibi teorik dersler verilmekle birlikte, İşyeri Uygulaması ve Sektörel Staj gibi uygulamalı eğitimler de yapılmaktadırlar.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans Programı’nın ikinci yarıyılı sonunda yaz döneminde öğrenciler 30 (otuz) işgünü iki yüz kırk (240) saat olarak uygulamalarını yaparlar. Stajın amacı, öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek ve görev yapacakları kurumlardaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve hizmet sürecini tanımalarını sağlamaktır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans Programı’nda eğitim gören her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla mezun olmadan önce uygun görülen kurumlarda staj yapmak zorundadır. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye ait olmakla birlikte, staj için önerilen kurum/kuruluşun uygunluğu bölüm tarafından onaylanmalıdır.

İstihdam Olanakları:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans Programı mezunları, kurumsal şirketlerin halkla ilişkiler birimlerinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, reklâm ajanslarında, halkla ilişkiler ajanslarında, medya planlama şirketlerinde görev alabilir veya danışman marka yöneticileri olarak çalışabilirler.

Ayrıca, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na girerek Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler  4 yıllık lisans bölümlerini de bitirebilirler.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları: 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul etmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Dersleri: 

Ders içerik ve bilgisi için tıklayınız.