Kurul Üyeleri

ADI SOYADI
UNVANI
GÖREVİ
İLETİŞİM
Cem Şafak ÇUKUR
Prof. Dr.
Başkan
cemsafak@yahoo.com
Tekin AKDEMİR 
Prof. Dr.
Bşk. Yrd.
tekinakdemir@hotmail.com
Seldağ GÜNEŞ PESCHKE
Prof. Dr.
Üye
seldag.peschke@gmx.net
Özge GÖKBULUT ÖZDEMİR
Doç. Dr.
Üye
ozgegokbulut@yahoo.com
Fatma DOĞAN GÜZEL
Dr. Ögr. Üyesi
Üye
fdogan@ybu.edu.tr
Behlül TOKUR 
Dr. Ögr. Üyesi
Üye
behlultokur@hotmail.com
Şule ÇEKİÇ KAYA
Dr. Ögr. Üyesi
Üye
sulecekic@hotmail.com
Birgül ÖZKAN
Dr. Ögr. Üyesi
Üye
ozkanbirgul7@gmail.com