Genel Bilgi

   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne bağlı Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu; alanındaki fakülte, enstitü ve merkezlerde veya bu birimler dışında üniversitemiz öğrencileri ve mensupları tarafından insan katılımcılarla yürütülecek her türlü anket, gözlem, girişimsel olmayan ve insan katılımcıların dâhil olduğu deneysel ve yarı deneysel çalışmalar, arşiv çalışmaları, bilgisayar ortamında test, mülakat, ses/video kaydı ile toplanacak olan verilerin kullanılacağı bilimsel araştırmalar ile ilgili araştırma etiği konularını ve Sağlık Bilimleri açısından, girişimsel (invaziv) olmayan aşağıdaki konuları kapsayan bilimsel çalışmaların etik uygunluğu açısından değerlendirilmesi sürecinde rol oynar. Bunlar:

1. Anket çalışmaları,

2. Dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılan retrospektif arşiv taramaları ve benzeri gözlemsel çalışmalar,

3. Kan, idrar, doku, görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle yapılacak çalışmalar,

4. Rutin tetkik ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak çalışmalar,

5. Hücre ve doku kültürü çalışmaları,

6. Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar,

7. Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar,

8. Antropometrik ölçümlere dayalı olarak yapılan çalışmalar,

9. Yaşam alışkanlıklarını değerlendirme çalışmaları,

10.İnsana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmalardır.