Etik Kurul Başvuru Tarihleri

Üniversitemiz Etik Kurulu, rutinde her ayın son haftası toplanır. Bu sebeple her ayın 21'ine kadar (haftasonuna denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü) başvuruların yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular bir sonraki Etik Kurul toplantısında değerlendirilecektir. Ancak bazı aylarda toplantılar diğer aya sarkabilmekte, bu aylarda 21'inden sonra gelse de toplantı gündemine alınabilecek durumdaki evraklar toplantıya dahil edilebilmektedir. 

Bilgilerinize sunulur.

 

AYBÜ Etik Kurulu