ÖNEMLİ DUYURULAR                            

  • COVID-19 tedbirleri kapsamında geçerli olan "sadece mail üzerinden başvuru alma süreci" 08.06.2020 itibariyle sonlanmıştır.  

  • Bu tarih itibariyle başvurular eskiden olduğu gibi yapılmaktadır. Güncel başvuru formunu  buradan indirebilirsiniz. (Dosya Adı: AYBU ETIK KURUL BASVURU FORMU-2020_Haziran)

  • 13.04.2021 tarihi itibariyle kamuda dönüşümlü çalışma düzenine geçildiğinden dolayı Etik Kurul Sekreteryamızın çalışma günleri aşağıda verilmektedir. Mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir. Çalışma günleri belli oldukça güncellenmektedir. Lütfen sekreteryamıza gelmeden önce duyuruları kontrol ediniz. 

 

Etik Kurul Çalışma Günleri  

 

15 Nisan 2021 - Perşembe

 

 

 

 

 


 

                      BAŞVURU KABULÜ ve SONUÇLANDIRMA TARİHLERİ                

 

 

BAŞVURU_KABUL_ARALIĞI

___

BAŞVURU SONUÇLANMA TARİHİ

1-31 Aralık ___

Sonuç mailleri 15 Ocakta atılmıştır. Başvurusunu e-mail olarak iletmeyen başvuru sahiplerinin e-maillerini etik kurulumuza iletmesi gerekmektedir.

 

4-29 Ocak ___

Sonuç mailleri 18.02.2021 tarihinde atılmıştır. Başvurusunu e-mail olarak iletmeyen başvuru sahiplerinin e-maillerini etik kurulumuza iletmesi gerekmektedir. 

1-26 Şubat ___

Sonuç mailleri 16.03.2021 tarihinde atılmıştır. Başvurusunu e-mail olarak iletmeyen başvuru sahiplerinin e-maillerini etik kurulumuza iletmesi gerekmektedir. 

1-31 Mart ___

Başvuru yoğunluğu sebebiyle sonuçların 20 Nisan tarihine kadar açıklanması planlanmaktadır.

 

1-30 Nisan __ Sonuçların 17 Mayıs tarihinde açıklanması planlanmaktadır.

 

 

                      BAŞVURU SÜRECİ                        

 

-KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

-Çalışmada yer alan araştırmacılardan en az birinin aktif AYBÜ mensubu (öğrenci, öğretim üyesi) olması gerekmektedir.

-Araştırmanızın yönteminde katılımcıların vücut bütünlüğüne herhangi bir müdahalenin (katılımcılardan kan almak, katılımcılara ilaç, yiyecek-içecek vermek gibi) uygulanmaması gerekmektedir. Detaylı bilgi için yönetmeliğimizi inceleyebilirsiniz. 


-BAŞVURU FORMU NASIL HAZIRLANIR?

-Öncelikle Etik Kurul Başvuru formunun güncel hali indirilmeli ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 

-Araştırma tarihleri 'planlanan' etik kurul toplantısından sonra olacak şekilde girilmelidir. 

-Özellikle Yöntem bölümü detaylı olarak yazılmalı, olası riskler için alınacak önlemlere detaylı olarak değinilmelidir.

              -      Öğrencilerin katılımcı olduğu çalışmaların ders kapsamında yapılmaması önemlidir.

              -       Katılımcıların gönüllü katılımına azami özen gösterilmesi önemlidir.

       -    Veri toplama araçlarında katılımcıların kimlik ve/veya iletişim bilgileri alınamaz ve saklanamaz. 

       -   Deneysel dizayn benimsenen araştırmalarda, katılımcıların yararına olacağı öngörülen uygulamanın, araştırma sonrasında isteyen kontrol grubu katılımcılarına da uygulanabileceği yönünde bilgilendirme yapılmalıdır (counterbalancing). Bunun için gerekiyorsa Araştırma Sonrası Bilgilendirme Formu hazırlanmalıdır. 

-Başvuru formundaki sorular online formda cevaplanmalı, boş bırakılmamalıdır (Cevapların yanındaki kutucuklara işaretleme yapamayan başvuru sahipleri cevabın yanında "X" işaretini kullanabilir). 

-Araştırmacılar sıralamasında ilk sırada yer alan kişi "Başvuru Sahibi"dir. Sekreteryamıza evrakın girişi bu araştırmacı adıyla yapılmalı, başvuru e-maili bu araştırmacının adıyla iletilmelidir. Başvurunun sonucu da yine bu araştırmacının ismi ile sorgulanmalıdır. Tez çalışmalarında "Başvuru Sahibi" tezden sorumlu olan öğrenci olmalıdır.

-Aşağıda da gördüğünüz Etik Kurul Başvuru Formu onay sayfasındaki (kurul üyelerinin imzalarını atacağı sayfa) üst kısmın başvuru sahibi tarafından doldurulması ve kontrol edilerek teslim edilmesi ÖNEMLİDİR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-BAŞVURU EKLERİ NELERDİR?

-Çalışmada kullanacağınız bilgilendirilmiş onam formu, demografik formlar, ölçüm araçları ve/veya örnek sorular EK olarak hazırlanmalıdır.

-Kullanacağınız ölçüm araçlarının ve araştırma literatürün tanıtımını başvuru içeriğinde yapmanız gerekmektedir. Etik Kurulumuz çalışacağınız konuda daha önceden yayımlanmış makaleleri ek olarak talep etmez. 

-Katılımcı içeren çalışmalarda mutlaka "Bilgilendirilmiş Onam Formu" hazırlanması gerekmektedir.  (Sitemizin BAŞVURU/ FORMLAR sekmesinde bir örnek görebilirsiniz).

-Çalışmanız 18 yaşın altındaki bireyler ile yürütülecek ise mutlaka Aile Onam Formu ayrıca hazırlanmalıdır. 

-Eğitim içeren çalışmalarda "Eğitim içeriği ve aşamaları" ayrıntılı olarak hazırlanmalıdır; bu bilgi yöntem bölümünde ya da ek olarak verilebilir. Verilecek eğitim bir sertifika/uzmanlık gerektiriyor ise bu sertifika/uzmanlık EK olarak sunulmalıdır.

 

-BAŞVURU EVRAKLARI NASIL İLETİLİR?

-1. ADIM: Başvuru evrakı ve eklerinizi o ayın son başvuru tarihine kadar mail olarak aybu.sbetik@gmail.com mail adresine iletmeniz gerekmektedir. Mailinizi iletmenizin ardından otomatik cevap maili aldığınıza emin olunuz. Mailinizin konu kısmına "BAŞVURU-AD SOYAD BİLGİNİZİ (başvuru kimin adına yapıldıysa)-BÖLÜMÜNÜZÜ ya da ANABİLİM DALINIZI" yazmaya gayret ediniz. Aşağıda bir örnek görebilirsiniz: 

 

 

 

 

 

 

-Aynı ay içerisinde birden fazla başvuru yapıyor iseniz her başvuru için ayrı mail atınız ve lütfen mailinizin konu kısmında bunu belirtmeye gayret gösteriniz (Örnek: Başvuru 1, Başvuru 2). Eğer aynı çalışma için başvurunuzda düzeltme yaparak mail attıysanız, içerikte ya da başlıkta hangi çalışmanın düzeltmesi  olduğunu belirtiniz. Düzeltme mailinizde tüm eklerinizi tekrar ekleyiniz. 

-2. ADIM: O ayın son başvuru tarihine kadar başvuru evrakınızın ve eklerinizin çıktısını imzalanmış ve ikişer adet olarak Etik Kurul Sekreteryasına iletmeniz gerekmektedir. Evrak aracı ya da kargo ile yapılan başvurularda lütfen evrakınızın sekreteryamıza ulaşıp ulaşmadığını, eksik evrak olup olmadığını doğrulamaya özen gösteriniz. 

(Etik Kurul Sekreteri Engin Öksüz: Esenboğa Külliyesi A Blok 1. kat 146 no'lu oda, Dahili no: 1481) 

 

    ONAYINI ALDIĞINIZ BİR ÇALIŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTİYORSANIZ NELER YAPMANIZ GEREKİR? 

-Çalışmanızın tarihlerinde, araştırmacılarında, örneklem büyüklüğünde (örneklemi değiştirmeden olmak şartıyla), çalışmanın yürütüleceği mecrada (örn. yüzyüze görüşme yönteminden online görüşmeye geçmek)  vs. bir değişiklik yapmanız gerekiyor ise sekreteryamıza değişikliklerinizi detaylı olarak içeren bir dilekçe vermeniz yeterlidir. 

-Kullanacağınız ölçüm araçlarından bazılarını kullanmamaya karar verdiyseniz bunu sekreteryamıza bildirmenize gerek yoktur.

-Çalışmanızın sadece başlığını değiştirmeniz gerekiyor ise bir dilekçe ile birlikte Etik Kurul Başvuru Formu onay sayfasında (kurul üyelerinin imzası bulunan sayfa) çalışma başlığınızı düzelterek sekreteryamıza iletmeniz gerekmektedir. (Yapılacak ilk toplantı sonrasında yeni onay formunuz kurulumuz tarafından imzalanır. Başvuru onay tarihlerini takip ederek ve sekreteryamıza danışarak yenilenen onay sayfanızı alabilirsiniz.) 

-Çalışmanızın örneklemi değişecekse (yani farklı bir grupla çalışmaya karar verdiyseniz) yeni çalışılacak grubun hassasiyeti (örn. yetişkinler ile çalışmaktan vazgeçip çocuklar ile çalışmaya karar verdiyseniz) ve çalışma konunuz göz önünde bulundurularak tekrar başvuru yapmanız gerekebilir. Sekreteryamıza geldiğinizde hem dilekçeniz hem de tekrar başvuru evraklarınız ile gelmeniz gerekmektedir. Ön inceleme sonucunda nasıl bir yol izleneceği size bildirilecektir. 

-Çalışmanıza yeni ölçüm aracı eklenecek ise mutlaka tekrar başvuru yapmanız gerekmektedir.

-Çalışmanızın konusu ve kapsamında genel olarak değişiklik yapılacak ise tekrar başvuru yapmanız gerekmektedir.

-Tüm bunların dışında bir değişiklik yapacaksanız sekreteryamızı arayabilir ya da aybu.sbetik@gmail.com adresine mailin konu kısmına "SORU" yazarak mail atabilirsiniz.