komisyonlar

Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Komisyonu

Sosyal Komite

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Bilimsel Etkinlik Düzenleme Komisyonu

Öğrenci Kongresi Komisyonu

Eğitim ve Müfredat Komisyonu

Uluslararası İşbirliği Komisyonu

Bölüm Tanıtım Komisyonu

Öğrenci Bursu ve Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

Web Sayfası Tasarım Komisyonu

Spor Klüpleri / Dernekleri ve Öğrenci Dernekleri ve Klüpleri Komisyonu

Öğrenci Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Akreditasyon ve Bologna Komisyonu

Yayın Proje Komisyonu

Mezuniyet Komisyonu

Komisyonlarımızda görevli öğretim üye ve elemaları tablosuna ulaşmak için tıklayınız.