Hedefler

PROGRAMIN HEDEFLERİ

- Bireylerin eşsiz ve yaşam hakkının mutlak olduğunun bilincinde, insan haklarına saygılı ve ayrımcılığa karşı olan

- Hemşirelik ve temel sağlık bilimleri alanında ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri bakım, eğitim ve yönetim alanlarında kullanabilen

- Mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı olan

- Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek ulusal ve uluslar arası mesleki alanlarda var olabilen 

- Hemşirelik ve sağlık alanındaki bilimsel araştırmaları, bakımı yönlendiren teknoloji ve politikaları izleyebilen

- Sağlık ve hemşirelik alanındaki sorunları tanımlayabilen ve çözüm üretebilen

- Klinik karar verme ve bakımın yönetiminde gerekli donanımı etkin kullanabilen

- Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen

- Toplumsal olaylara, çevreye duyarlı olan ve bireysel sorumluluk alabilen

- Sağlık ekibi içinde yeterli ve etkin biçimde rol alabilen

- Kurum kültürüne saygılı ve katkıda bulunan bireyler yetiştirmek