Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik Bölümü olarak lisans eğitiminde;

-Bilim ve teknolojinin kullanıma sunduğu çağdaş yöntemlerle eğitilen,

-Bütüncül yaklaşım ve eleştirel düşünme sürecini kullanan,

-Birey, aile ve toplumun sağlığını mesleki değerler ışığında, koruma, geliştirme ve sürdürme becerisine sahip olan,

-Bakım, eğitim, araştırma, danışmanlık ve liderlik rollerini etkin olarak yerine getirebilen,

-Klinikte uygulama alanlarında mesleki yeterliliği önemseyen bir anlayışa sahip olan,

-İnsan ve hasta haklarına saygılı, milli değerler ve etik ilkelere bağlı olan,

-Problem çözme becerilerine sahip, etkili iletişim kurabilen, değişime ve yeniliğe açık olan,

-Bilimsel bilginin insalığa kazandırılmasında yetkin olan nitelikli hemşirelerin yetiştirilmesi temel misyonumuzdur.

Vizyonumuz

Kaliteli öğrenci, personel ve mezunlara sahip, eğitim sistemi ile en çok tercih edilen, ulusal platformlarda hemşirelik lisans eğitimini şekillendiren, uluslararası ve ulusal çevrelerce tanınan, sağlık bakımını geliştiren, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, araştırmacı, analitik düşünme yeteneğine sahip, işbirlikçi, otonomi sahibi, yenilikçi, hümanistik yaklaşımı benimseyen, lider, milli değer ve etik ilkeleri önemseyen, toplumla bütünleşik, üretken hemşireler yetiştiren öncü bir kurum olmaktır.