Akademik Kadro

Prof. Dr. Baki YILMAZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı-Hemşirelik Bölüm Başkanı 

Lisans: Niğde Üniversitesi 1997
Yüksek Lisans: Niğde Üniversitesi- 2001
Doktora: Gazi Üniversitesi - 2006
Araştırma Alanları: Spor Bilimleri

E-mail: bakiyilmaz14@hotmail.com

Özgeçmiş/ENG CV


Dr. Öğr. Üyesi Gülay YAZICI
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi - 2002
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2010
Doktora : Gazi Üniversitesi - 2016
Araştırma Alanları: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-mail: gyazici@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş/ ENG CV

 

Doç. Dr. Sena KAPLAN

Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı- Lisansüstü Sorumlusu

Lisans: Hacettepe Üniversitesi 1996
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi - 2004
Doktora: Marmara Üniversitesi - 2011
Araştırma Alanları: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-mail: skaplan@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş/ENG CV

 

 


Dr. Öğr. Üyesi Hilal TÜZER

Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı- Lisans Sorumlusu

Lisans: Gazi Üniversitesi -2003
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi - 2007
Doktora : Hacettepe Üniversitesi -2015
Araştırma Alanları: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
E-mail: htuzer@ybu.edu.tr 

Öz Geçmiş/ENG CV

 

 


Dr. Öğr. Üyesi Ebru EREK KAZAN

Lisans: Hacettepe Üniversitesi - 1999
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi - 2004
Doktora: Hacettepe Üniversitesi - 2011
Araştırma Alanları: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
E-mail: eekazan@ybu.edu.tr

Öz Geçmiş

 

 


Dr. Öğr. Üyesi  Ebru GÖKALP ÖZKORKMAZ

Lisans: Ankara Üniversitesi - 1998
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi - 2002
Doktora: Ankara Üniversitesi - 2008
Araştırma Alanları: Tıbbi Biyoloji
E-mail: egozkorkmaz@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş / ENG CV

 

 


Dr. Öğr. Üyesi Nigar ÜNLÜSOY DİNÇER

Lisans: Hacettepe Üniversitesi - 1996

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi - 2003

Doktora: Hacettepe Üniversitesi - 2010

Araştırma Alanları: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

E-mail: nudincer@ybu.edu.tr
Öz Geç
miş / ENG CV

 

 

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Sema KOÇAŞLI

Lisans: HacettepeÜniversitesi - 2001
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi - 2006
Doktora: İstanbul Üniversitesi - 2011
Araştırma Alanları: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

E-mail: skocasli@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş/ ENG CV

 

 


Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KOÇ

Lisans: Atatürk Üniversitesi - 2000

Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi - 2004
Doktora:Atatürk Üniversitesi - 2009
Araştırma Alanları: İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-mail: akoc@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş/ENG CV

 


http://ybu.edu.tr/saglikbilimleri/Get.aspx?width=100&height=118&path=/contents/images/saglik_vesikalik/sibel%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk.jpgDr. Öğr. Üyesi Sibel KÜÇÜK

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2003
Yüksek Lisans : Erciyes Üniversitesi - 2005 
Doktora : Erciyes Üniversitesi - 2012
Araştırma Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E- mail: skucuk@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş / ENG CV

 

 


Dr. Öğr. Üyesi Birgül ÖZKAN

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 1999
Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi - 2004 
Doktora : Erciyes Üniversitesi - 2011
Araştırma Alanları: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E- mail: bozkan@ybu.edu.tr
Öz GeçmişENG CV

 

 

 

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ŞAHİN

Lisans : Sakarya Üniversitesi - 2000
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi - 2005
Doktora :  Marmara Üniversitesi - 2011
Araştırma Alanları: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E- mail: ssahin
@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş/ENG CV

 

 

 


Dr. Öğr. Üyesi Özlem SİNAN

Lisans : Gülhane Askeri Tıp Akademisi - 2002
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi - 2009
Doktora :  Gülhane Askeri Tıp Akademisi - 2013
Araştırma Alanları: Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
E- mail: öözdemir@ybu.edu.tr 
Öz Geçmiş/ENG CV

 

 

 


Dr. Öğr. Üyesi Bahar İNKAYA

Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi - 2002
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi - 2005
Doktora: Marmara Üniversitesi - 2014
Araştırma Alanları: İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-mail: binkaya@ybu.edu.tr 
Öz Geçmiş / ENG CV

 

 


Dr. Öğr. Üyesi Ayten ARIÖZ DÜZGÜN

Lisans: Akdeniz Üniversitesi - 2004
Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi - 2009
Doktora : Erciyes Üniversitesi - 2014
Araştırma Alanları: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
E-mail: aarıoz@ybu.edu.tr 

Öz Geçmiş / ENG CV

 

 


  Dr. Öğr. Üyesi Evrim KIZILER     

    Lisans : GATA-2002
   Yüksek Lisans : GATA - 2007
   Doktora : Sağlık Bilimleri Üniversitesi-2016
   Araştırma Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
   E-mail: ekiziler@ybu.edu.tr
   Öz Geçmiş/ ENG CV
 
 
 

Öğr. Gör. Dr. Tuba YILMAZER
Lisans: Gazi Üniversitesi - 2008
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi - 2011
Doktora: Gazi Üniversitesi-2017 
Araştırma Alanları: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-mail: tyilmazer@ybu.edu.tr

 


Öğr. Gör. Candan TERZİOĞLU

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 2004
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi - 2009 
Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)
Araştırma Alanları: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E- mail: cdeliduman@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş/ ENG CV

 

 

 


Arş. Gör. Dr. Pınar AVŞAR 

Lisans: Hacettepe Üniversitesi - 2005
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi - 2012
Doktora:  Gazi Üniversitesi - 2016
Araştırma Alanları: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
E-mail: pavsar@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş/ ENG CV

 

 


Arş. Gör. Dr. Kübra YILMAZ

Lisans : Akdeniz Üniversitesi - 2009
Yüksek Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi - 2011
Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi -2017
Araştırma Alanları: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-mail: kyilmaz@ybu.edu.tr
Öz GeçmişENG CV
 

 


Arş. Gör. Dr. Sibel PEKSOY

Lisans : Fatih Üniversitesi - 2003
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 2011
Doktora : Hacettepe Üniversitesi - 2018 

Araştırma Alanları: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-mail: speksoy@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş/ENG CV

 

 


Arş. Gör. Halime ABAY (ÖYP)

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 2012
Yüksek Lisans : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2014
Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)
Araştırma Alanları: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E- mail: habay@ybu.edu.tr

Öz Geçmiş/ ENG CV

 


Arş. Gör. İlknur DEMİRHAN (ÖYP)

Lisans : Ufuk Üniversitesi - 2010
Yüksek Lisans : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2014
Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)
Araştırma Alanları: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E- mail:  idemirhan@ybu.edu.tr 

Öz Geçmiş/ENG CV

 

 


Arş. Gör. Emine Tuğba TOPÇU

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi - 2010
Yüksek Lisans: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2014

Doktora: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

E-mail : ettopcu@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş / ENG CV

 

 

 

 


Arş. Gör. Dilek AKTAŞ (ÖYP)

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2013 
Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)
Araştırma Alanları: Cerrahi  Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E- mail:  daktas@ybu.edu.tr 

Öz Geçmiş/ ENG CV

 
 

Arş. Gör. Rumeysa YILDIZ (ÖYP)
 
Lisans : Fatih Üniversitesi - 2012
Yüksek Lisans : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2015
Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)
Araştırma Alanları: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
E- mail:  rtopuz@ybu.edu.tr 

Öz Geçmiş/ENG CV
 
 
 

 Arş. Gör. Fadime TEKİN (ÖYP)
 
Lisans : Ankara Üniversitesi - 2008
Yüksek Lisans : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2016
Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)
Araştırma Alanları: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
E- mail:  ftekin@ybu.edu.tr 
 
 
 

Arş. Gör. Erdal CEYLAN (ÖYP)

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 2013
Yüksek Lisans : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2016

Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)
Araştırma Alanları: İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E- mail:  eceylan@ybu.edu.tr 

Öz Geçmiş/ENG CV

 

 Arş. Gör. Reyhan ESKİYURT (ÖYP)

Lisans : Gazi Üniversitesi -2010
Yüksek Lisans : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2016

Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor) 
Araştırma Alanları: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E- mail:  reskiyurt@ybu.edu.tr 

Öz Geçmiş/ENG CV

 
 
 

 
Arş. Gör. Dilek ULUDAŞDEMİR (ÖYP)

Lisans : İstanbul Üniversitesi -2011
Yüksek Lisans : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2017 

Doktora : 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)
Araştırma Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E- mail:  duludasdemir@ybu.edu.tr 

Öz Geçmiş / ENG CV

 


Arş. Gör. Esra BÜKECİK 

Lisans: Kastamonu Üniversitesi - 2013
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi - 2016
Doktora:  Hacettepe Üniversitesi (Devam ediyor) 
Araştırma Alanları: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-mail: ebukecik@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş/ ENG CV

 

 


Arş. Gör. Perver MUŞTU 

Lisans: Hacettepe Üniversitesi - 2013 
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi (Devam ediyor) 
Doktora: -
Araştırma Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-mail: pmustu@ybu.edu.tr
Öz GeçmişENG CV

 


Arş. Gör. Ayşegül AKÇA 

Lisans: Gazi Üniversitesi - 2014
Yüksek Lisans: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor) 
Doktora: -
Araştırma Alanları: Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
E-mail: aakca@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş/ ENG CV

 


Arş. Gör. Kadriye DEMİR

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 2012
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2015
Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)
Araştırma Alanları: Ç
ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E- mail:  kdemir@ybu.edu.tr 
Öz Geçmiş/ENG CV

 


Arş. Gör. Esra TAYAZ

Lisans: Hacettepe Üniversitesi-2011

Yüksek Lisans: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-2017

Doktora: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)
Araştırma Alanları: İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-mail: 
etayaz@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş TR / Özgeçmiş ENG 

 


Arş. Gör. Betül ÇAKMAK

Lisans: Hacettepe Üniversitesi 2015

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi-2018

Doktora: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)
Araştırma Alanları: İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-mail: 
betulglchms@gmail.com
Öz Geçmiş

 


Arş. Gör. Tuğba BİLGEHAN

Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi 2012

Yüksek Lisans: Necmettin Erbakan Üniversitesi-2012

Doktora: -
Araştırma Alanları: İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-mail: 
tbilgehan@ybu.edu.tr
Öz Geçmiş TR / Özgeçmiş ENG