Tanıtım

Hemşirelik Bölümünün eğitim süresi 4 yıl olup; eğitim dili Türkçedir ve Türkçe müfredatın yanı sıra ileri düzey mesleki İngilizce eğitimi verilmektedir.

İnsan, Sağlık, Hemşirelik ve Çevre kavramları müfredatımızın temelini oluşturmaktadır. Eğitim programımız içinde genel dersler, bölüme özel dersler ve öğrencilerimizin akut bakım ve toplum sağlığı alanında deneyim kazanmalarına yardımcı olan klinik uygulamalar yer almaktadır. Bu program lisans mezunu bir hemşirenin kanıta dayalı bakım sağlama, eğitici ve araştırıcı olma, danışmanlık ve liderlik yapma nitelikleri sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini amaçlamaktadır. Programı tamamlayan öğrenciler entelektüel ve liderlik becerilerle donanmış, kaliteli hizmet anlayışı olan, teknolojiyi iyi kullanabilen, bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve bunları kendi mesleki yaşantısında kullanabilen, farklı toplumsal kurumlarla işbirliği yapabilen özelliklere sahip olarak bireylerin, ailelerin ve toplumun birincil, ikincil ve üçüncül sağlık hizmetlerine yönelik yaşam kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunmasına imkan sağlayacaktır.

Hemşirelik lisans ders programında sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bakımı kapsayan ana derslerin yanında gelişmekte olan yeni sağlık ve hemşirelik alanları içinde seçmeli dersler yer almaktadır.  Öğrencilerin “özel  dal  hemşireliği”   alanlarına  yönelik klinik eğitimi almaları mezuniyet sonrası iş yaşamına uyumlarında kolaylık sağlayacaktır.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler hemşirelikte temel kavram, kuram ve ilkeler doğrultusunda farklı sağlık disiplinleri ile ekip anlayışı içinde bakım yönetiminde etkin şekilde sorumluluk alabilecek yaşam boyu öğrenmeye açık, girişkenlikleri ve yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bir  eğitim, bilimsel gelişmeleri izleyecek yeterlilikte yabancı dil ve bilgisayar kullanımı ile  öğretim,  yönetim ve araştırma konularında donanımlı hale gelebileceklerdir. Öğrencilerimizin  Avrupa  Kredi  Transfer  Sistemi doğrultusunda   hazırlanan programımız ve yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim olanaklarından en kısa süre içinde yararlanmaları planlanmaktadır. Bölümümüzde tam donanımlı Hemşirelik Beceri Laboratuarları, Bilgisayar laboratuvarı ve Kütüphane bulunmaktadır. Üniversitemizde, öğrenciler, mesleğe hazırlanırken uluslararası ölçütlerde kendilerini ifade etme olanağı da bulmaktadırlar.

Sosyal İmkanlar ve Ulaşım

Bölümümüz üniversitemizin Esenboğa Külliyesi'nde olup, yerleşkemizden şehir merkezine ulaşım için her türlü  imkan mevcuttur.

Mezuniyet Sonrası Hemşirelik

Mezunlarımız, sağlık hizmetlerinin verildiği tüm özel sektör ve kuruluşlarda, kamu sektöründe çalışabilecek, ayrıca özel sağlık kabinleri açarak mesleklerini serbest olarak sürdürme imkanına da sahip olacaklardır. Mezunlarımız dünyanın birçok ülkesinde de hemşire olarak çalışabilirler.

Gerekli sınavları kazandıktan sonra mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek bilim uzmanlığı, doktora dereceleri alarak üniversitelerin hemşirelik bölümlerinde kariyerlerine devam edebilirler.

Mezunlar, temel işlevleri olan hemşirelik ve bakım hizmeti vermek üzere koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği özel ya da kamuya ait her ortamda çalışma imkânına sahiptirler.

Hastanelerde Hemşirelik Pozisyonları

 • ž Hemşirelik Bakım Hizmetleri Müdürü/ Başhemşire
 • ž HHMY, Başhemşire Yardımcısı
 • ž Hemşirelik Hizmetleri Gelişim Müdürlüğü
 • ž Eğitim Gelişim Koordinatörlüğü
 • ž Klinik Eğitim Hemşireliği
 •  Süpervisör
 •  Enfeksiyon Kontrol
 • ž Multidisipliner Bakım Hemşireliği
 • ž Triyaj Hemşireliği

Özel Dal Hemşirelikleri

 • ž Diyabet Eğitim Hemşireliği
 •  Diyaliz Hemşireliği
 •  İnfertilite Hemşireliği
 • ž Acil Yardım Hemşireliği
 •  Anestezi Hemşireliği
 •  Ameliyathane Hemşireliği
 • ž Onkoloji Vaka Yöneticiliği
 • ž Koroner By-Pass Vaka Yöneticiliği
 • ž Yenidoğan - Ev Ziyareti Hemşireliği

Hastanelerde Hemşirelik Dışı Pozisyonlar

 • ž Hastane Müdürlüğü
 • ž Kalite Koordinatörlüğü
 •  İnsan Kaynakları Yöneticiliği
 • ž Hasta Hizmetleri Müdürlüğü
 • ž Destek Hizmetler Müdürlüğü

Hastane Dışında Hemşirelik

 • ž Evde Bakım ž
 •  Sağlık Kabini ž
 •  Yaşlı Bakım Evleri ž
 •  Okul Hemşireliği ž
 •  İş Sağlığı Hemşireliği
 • ž Sağlık Sigorta Şirketleri (Provizyon, Anlaşmalı Kurumlar Vs.)
 • ž İlaç Firmaları

 

* Lisansüstü eğitime devam ederek, akademik kadroda görev alabilirler.