Bölüm Başkanı Mesajı

                                                          

 

Fizyoterapist; kas-iskelet sistemi bozukluklarında fonksiyonun düzeltilmesi, minimuma indirilmesi, çok yönlü fizyoterapi yaklaşımları ile bireyin yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla uygulamalar yapan mesleğe özgü ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile hasta, engelli ve sağlıklı bireylere doğru egzersiz reçetesi uygulayan sağlık elemanıdır. Nüfusun giderek yaşlanması, bilimsel ve teknolojik gelişmeler paralelinde sağlığın bilinçli korunması gereği koruyucu ve tedavi edici Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon en öncelikli alanlardan birisi olmuştur.

Fizyoterapi gerektiren her hastalıkta Fizik Tedavi-Rehabilitasyon programını planlayarak uygulayan fizyoterapistlerin ülkemizde sayısı nüfusa oranla çok yetersizdir.

Bölümümüzün amacı; ülke ihtiyaçları göz önüne alınarak her konuda özelleşmiş, bilgili, ilkeli, yenilikleri izleyen donanımlı mezunlar vermek, bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alanda bilgi üretimimizle en iyi, daha iyi olmaktır.

Yaşamımızda seçimlerimizi belirleyip yaratıcı gücümüzü kullanıp çok çalışarak amacımıza ulaşabiliriz. Bilimselliği, farklılığı ve yeniliği özümseyip hızlı bilgi akışına ve sürekli değişime uyum sağlayabiliriz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü bu görüşlerle eğitim-öğretimini güven, sevgi, anlayış ve hoşgörü ortamında sürdürmekte ve en iyiyi, daha iyiyi benimsemektedir.

 

Doç. Dr. Şeyda TOPRAK ÇELENAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı