Genel Bilgiler

 

2011 yılında kurulan, 2015 yılında lisans üstü eğitim programlarına başlayan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; öğrenme-öğretme, araştırma ve bilgi transferi yoluyla fizyoterapi mesleğine ve topluma katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

Öğretme ve öğrenmede vizyonumuz;  mesleki bağlılık, araştırma, yaşam boyu öğrenme ve  liderlik özelliklerine sahip fizyoterapistler yetiştirmektir.  

 

Bölümümüzde; dinamik ve interaktif öğrenme, klinik uygulamalar ve güncel kanıtlara dayalı yenilikçi bir yaklaşım benimsenmektedir. Öğrencilerimize ilk yıldan itibaren  probleme dayalı öğrenme yöntemi  ile bilgi-beceri ve tutum kazanacakları öğrenci merkezli eğitim sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Lisansüstü öğrencilerimize klinik uygulama ortamları yaratıp teorik ve pratiği birleştirme imkanı sağlamak amaçlanmıştır. Proje hazırlama eğitimleri, bunları hayata geçirmek ve Dünya standartlarında araştırmalar yaparak alanımızda kanıta dayalı bilgiler oluşturmak ve bu bilgileri toplum sağlığını ve refah düzeyini arttırmak için kullanmak diğer hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

 

Yeni gelişmeleri, beraber çalıştığımız klinisyenlere, ileri nesillere ve mezun ettiğimiz meslektaşlarımızla paylaşmayı ve ortak paydaşlarımızla karşılıklı bilgi deneyim ve tecrübe aktarımı konusunda beraber hareket ederek hayat boyu öğrenme prensibine uygun olarak çalışmayı ilke edindik. Tıbbın pek çok alanına (Nöroloji, ortopedi, pediatri, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, jinekoloji, üroloji, romatoloji, psikiyatri gibi) hizmet veren fizyoterapistler, zamanla toplumun değişen gereksinimlerine göre çeşitli alanlarda özelleşmişlerdir. Dünya Fizyoterapistler Birliği Avrupa Bölgesi'nin Fizyoterapide  mezuniyet sonrası eğitimi konusunda her yıl gerçekleştirdiği toplantılar kapsamında özelleşmiş fizyoterapistlerin profili de çizilmiş ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaygılaştırılmıştır. Geçtiğimiz yüzyılda fizyoterapideki önemli bir gelişme fizyoterapinin hastane temelli uygulamaların yani sıra hastane dışına taşınmasıdır. Özellikle endüstriyel alanda rehabilitasyon çalışmaları, ev ve iş ortamında yapılan ergonomik düzenlemeler ve toplum temelli rehabilitasyon hizmetleri, sağlıklı ve engelli kişiler için spor ve rekreasyonel aktivitelerin organizasyonu, engelli kişilerde fonksiyonu kısıtlayan, çevresel ve mimari engellerin düzeltilmesi ve fiziksel uyum için eğitim, fizyoterapistlerin önemli aktiviteleri ve sorumlulukları arasına girmiştir. Fizyoterapistler ayrıca yönetim ve organizasyona dayalı hizmet planlama, şekillendirme, hizmetin verilisi, devamlılığı ve kaynakların etkin kullanımı konularında da başarılı çalışmalar yapmaktadırlar