özgeçmiş

 

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı

: Özge ÇOBAN

İletişim Bilgileri

Adres

 

Telefon

Mail

 

:

 

:

:

 

2. Doğum Tarihi

:07/04/1992

 

3. Unvanı

: Araştırma Görevlisi

 

4. Öğrenim Durumu

: Yüksek Lisans Öğrencisi

   

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 İstanbul Üniversitesi

 2011-2015

Yüksek Lisans

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 2016-devam ediyor

Doktora

 

 

 

                   

5. Akademik Unvanlar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 

 

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Derya Çelik, Özge Çoban. Kinesiotape omuz patolojilerinde etkili midir? 1. Ortopedik Rehabilitasyon Sempozyumu 14-15 Mayıs İstanbul (Sözlü Sunum)

7.6 Diğer Yayınlar

  8.Projeler

  9.İdari Görevler

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.

                 

 

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı

: Özge ÇOBAN

İletişim Bilgileri

Adres

 

Telefon

Mail

 

 

 

 

2. Doğum Tarihi

:07/04/1992

 

3. Unvanı

: Araştırma Görevlisi

 

4. Öğrenim Durumu

: Yüksek Lisans Öğrencisi

   

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 İstanbul Üniversitesi

 2011-2015

Yüksek Lisans

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 2016-devam ediyor

Doktora

 

 

 

                   

5. Akademik Unvanlar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 

 

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Derya Çelik, Özge Çoban. Kinesiotape omuz patolojilerinde etkili midir? 1. Ortopedik Rehabilitasyon Sempozyumu 14-15 Mayıs İstanbul (Sözlü Sunum)

7.6 Diğer Yayınlar

  8.Projeler

  9.İdari Görevler

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.