özgeçmiş

A.     KİŞİSEL BİLGİLER

A.1.

Adı soyadı:  Oğuzhan METE

 

A.2.

Doğum tarihi ve yeri: 01.01.1990/ANKARA

 

A.3.

Yabancı dil bilgisi: İngilizce (YDS:67,50)

 

A.4.

Görev yeri: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

 

A.5.

İletişim bilgileri (e-posta adresi / telefon): fztoguzhanmete06@gmail.com/ 0 534740 92 17

 

B.      EĞİTİM BİLGİLERİ

B.1.

Mezun olduğu üniversite / fakülteyi lütfen belirtiniz: Dokuz Eylül Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Lisans)

 

B.2.

Mezuniyet tarihini lütfen belirtiniz (yıl olarak): 2013

 

B.3.

Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz: Araştırma Görevlisi

 

C.     İŞ TECRÜBESİNE AİT BİLGİLER

C.1.

Bugüne kadar çalıştığı kurum / kuruluşları  lütfen belirtiniz:

2013-2015-Özel Borfiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

2015-Halen-Gazi Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

D.     KLİNİK ARAŞTIRMALARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

D.1.

İyi Klinik Uygulamalar (İKU) konusunda eğitim alınmışsa lütfen tarihi ve alınan kurum / kuruluşun adı ile belirtiniz: Bulunmamaktadır.

 

D.2.

Varsa, araştırmacı olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz:      

 

 

1.      Deran Oskay, Zeynep Tuna , Songul Baglan, Oguzhan Mete, Ahmet Gokkurt, Pınar Ambarcioglu. The validity and reliability of Michigan Hand Questionnaire in patients with tendon injury. 21. FESSH Congress 22-25 June Santander, Spain, The Journal of Hand Surgery (Eur) 41-2016

 

2.      Zeynep Tuna, Songül Bağlan Yentür, Ahmet Gökkurt, Oğuzhan Mete, Deran Oskay. Decrease in kinesiophobia improves the functional level of hand after tendon repairs. 21. FESSH Congress 22-25 June Santander, Spain, The Journal of Hand Surgery (Eur) 41-2016

 

 

3.      Zeynep Tuna , Songül Bağlan Yentür , Ahmet Gökkurt , Oğuzhan Mete , Deran Oskay , Serhan Tuncer. Results of daily use of hand since post-operative 5th week after tendon repairs: a report of 52 patients. 21. FESSH Congress 22-25 June Santander, Spain, The Journal of Hand Surgery (Eur) 41-2016

 

4.      Zeynep Tuna, Songül Baglan Yentür, Ahmet Gökkurt, Oguzhan Mete, Deran Oskay. Dash Reflects Objective Measurements More According To Michigan Questionnaire In Patients With Tendon Repairs. E-poster 21. FESSH Congress 22-25 June Santander, Spain, Journal 2016

 

5.      Ahmet Gokkurt, Oguzhan Mete, Zeynep Tuna, Mehmet Delen, Songul Baglan Yentur, Deran Oskay. Effects of core stabilization exercises on balance and upper limb function: A pilot study E-poster 21. FESSH Congress 22-25 June Santander, Spain, Journal 2016

 

6.      N. Gizem Töre, Oğuzhan Mete, Ahmet Gökkurt, Songül Bağlan Yentür, Zeynep Tuna, Deran Oskay Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Öğrencilerin El Rehabilitasyonuna Bakış Açılarının Değerlendirilmesi.4. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi 11-15 Mayıs 2016

 

7.      Songül Bağlan Yentür, Zeynep Tuna, Ahmet Gökkurt, Oğuzhan Mete, N. Gizem Töre, Deran Oskay. Sistemik Lupus Erimatozus’lu Hastaların El Fonksiyonlarının İncelenmesi. 4. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi 11-15 Mayıs 2016

 

8.      .N. Gizem Töre, Oğuzhan Mete, Ahmet Gökkurt, Songül Bağlan Yentür, Zeynep Tuna, Deran Oskay Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü El Rehabilitasyonu Ünitesi 2011-2015 Yılları Arası Hasta Profili. 4. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi 11-15 Mayıs 2016

 

9.      Gökkurt Ahmet,Mete Oğuzhan,Tuna Zeynep,Bağlan Yentür Songül,Oskay Deran (2016). Core Stabilizasyon Egzersizlerinin Denge Ve Üst Ekstremite Fonksiyonları Üzerine Etkisi: Pilot Bir Çalışma. Sözel Bildiri 4. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi 11-15 Mayıs 2016 (Yayın No:2841167)

 

 

D.3.

Varsa, izleyici (monitör) olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz:      Bulunmamaktadır.

 

D.4.

Varsa, saha görevlisi olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz:      Bulunmamaktadır.

 

D.5.

Varsa, araştırma eczacısı olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz:      Bulunmamaktadır.

 

A.     

B.     

C.     

D.     

E.     

E.      ÖZGEÇMİŞ SAHİBİNİN İMZASI

E.2.

Özgeçmiş Sahibi

E.2.1.

El yazısıyla adı soyadı:

E.2.2.

Tarih (gün/ay/yıl olarak):

E.2.3.

İmza: