özgeçmiş

 

 

 

1. KİŞİSEL BİLGİLER

 

ADI, SOYADI:

DOĞUM TARİHİ ve YERİ:

BİHTER AKINOĞLU

1985 - HATAY

HALEN GÖREVİ: ARAŞTIRMA GÖREVLISI

YAZIŞMA ADRESİ:

TELEFON:

E-MAIL: 

 

 

2. EĞİTİM

 

YILI

DERECESİ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

2014-2015

PEDOGOJİK FORMASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

2010-2015

DOKTORA

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

2007-2010

YÜKSEK LİSANS

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

2002-2007

LİSANS

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

 

2007-2009

 

 

 

ÖNLİSANS

 

 

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

 

 

 

 

3. AKADEMİK DENEYİM

 

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

BÖLÜM

ÜNİVERSİTE

         2014*

 ARAŞTIRMA GÖREVLISI

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

* Devam etmekte

 

4. ÇALIŞMA ALANLARI

 

ÇALIŞMA ALANI

GERIATRİK REHABILITASYON, GERIATRIDE NÖROLOJIK REHABILITASYON, NÖROLOJİK REHABİLİTASYON, NÖROLOJİK HASTALARDA KARDİOPULMONER REHABİLİTASYON, CERVİKAL BÖLGE KESİLERİNDE MEKANİK VENTİLATÖRDEN AYIRMA(WEANİNG), TRAKEOSTOMİLİ HASTALARDA KPR, FİZİKSEL UYGUNLUK, FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON.

 

5. ÇALIŞMA DENEYİMİ

YILI

ÇALIŞTIĞI KURUM

ÜNVAN

2007-2009

ÖZEL VOLKAN ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

ELMADAĞ/ANKARA

FİZYOTERAPİST

2009-2014

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ALTINDAĞ/ANKARA

FİZYOTERAPİST-UZMAN FİZYOTERAPİST

2014*

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

BİLKENT/ANKARA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

* Devam etmekte

 

 

6. YAYINLAR

            Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2015; 2(3): 110-118, Nezire KÖSE, Bihter AKINOĞLU, Sevil BİLGİN.  İntrakranial patolojili pediatrik hastaların fonksiyonel geri dönüşleri ve ailelerinin psikososyal durumları: bir yıllık takip

 

YAYINLANMAMIŞ DOKTORA TEZİ: Plantar Fasiit’te Radial Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi Ve Ultrason Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

 

YAYINLANMAMIŞ YÜKSEK LISANS TEZI; 01.07.2010: Serebral Paralizili Çocuklarda Fiziksel Uygunluğu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

 

Bildiri sunumu: 14-15 mayıs 2016, 1. Ortopedik rehabilitasyon sempozyumu: İSTANBUL. Paralimpik Atıcılırda Omuz Fleksör ve Ekstansörlerinin İzokinetik Kas Kuvvetlerinin Karşılaştırılması: Pilot Çalışma: Tuğba KOCAHAN, Bihter AKINOĞLU, Ufuk APUR, M. Ertuğrul YAŞA, Necmiye ÜN YILDIRIM

 

Poster sunumu: uluslarasaı katılımlı XVI. Fizyoterapide gelişmeler kongresi: 21-24 nisan 2016, DALAMAN. Unilateral Plantar Fasciitisli Hastalarda Etkilenmiş Taraf İle Etkilenmemiş Taraf Plantar Fasya ve Aşil Tendonu Esnekiklerinin Karşilaştirilmasi. Bihter AKINOĞLUNezire KÖSE.

 

Olgu sunumu: 17-21 EKİM 2015, TÜSAD 37. ULUSAL KONGRESI, ÇEŞME.  Myopati ve Tüylü Hücreli Lösemili Bir Olgunun Solunum Rehabilitasyonu Sonuçları
Bihter AKINOĞLU

 

Poster sunumu; 26-28 NİSAN 2012, XIV FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ, ÜRGÜP. Arnold- chari Malformasyonlu Bir Hastanın Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı sonuçları. BIHTER AKINOĞLU, Nezire KÖSE, Sezen DINCER.

 

Poster sunumu; 19-22 EKİM 2011, 6. SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ: KUŞADASI. Calcaneal epinli hastalarda ESWT uygulamasının yaşam kalitesi, depresyon seviyesi ve ayak fonksiyonu üzerine etkileri.  Bihter AKINOĞLU, Gül BALTACI.

 

Poster sunumu; 14-16 Mayıs 2011, 3.ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: İSTANBUL. Vestibüler Rehabilitasyon Sonrası Depresyon Düzeyi ve Yaşam Kalitesi: Pilot Çalışma. Bihter AKINOĞLUSevil ÇUVALCI

 

Poster sunumu; 07 - 09 Ekim 2010, XIII. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER SEMPOZYUMU: HATAY. "Diparatik ve Hemiparatik Serebral Paralizili Çocukların Dominant ve Nondominant Taraf Kavrama Kuvvetlerinin Karşılaştırılması". Bihter AKINOĞLU, Nezire KÖSE

 

Poster sunumu: 06-09 Kasım 2008, XII. FIZYOTERAPIDE GELIŞMELER SEMPOZYUMU: ESKİŞEHİR. “Serebral Paralizili Çocuklarin Özür Şiddeti İle Anne Ve Babalarında Stres Ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi”. Bihter AKINOĞLU, Benek ACAR, Mintaze KEREM GÜNEL.