ŞAYDA TOPRAK ÇELENAY ÖZGEÇMİŞ

 

 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

ADI SOYADI                       :  ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY

 

DOĞUM TARİHİ    :  21.06.1986

 

DOĞUM YERİ        :  Malatya

 

MEDENİ DURUM  :  Evli

 

İŞ ADRESİ                : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

 

E-MAIL                    :  sydtoprak@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENİM DURUMU:

YILI

DERECESİ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

2011-2014

DOKTORA

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

2009-2010

YÜKSEK LİSANS

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

2003-2008

LİSANS

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı: Pelvik Taban Distres Envanteri-20’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliği

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Türkan Akbayrak

 

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı: Kronik Boyun Ağrılı Hastalarda Stabilizasyon Egzersizleri ile Birlikte Servikal ve Skapular Mobilizasyonun Ağrı ve Yaşam Kalitesine Etkilerinin Araştırılması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Türkan Akbayrak

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

2009-2010

Öğr. Gör.

Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

2011-2014

Yrd. Doç.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Kasım 2014-

 

 

Dil: İngilizce: Güz 2010, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sonucu:      85,00

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Omurga için Farklı Eğitim Programlarının Postüral Yapı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi, Uz. Fzt. Şeyda TOPRAK ÇELENAY, 2011, Proje No: TSA-11-01 (Yardımcı Araştırmacı)

 

İdari Görevler:

1.Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. Müdür Yardımcılığı; 16.07.2013- 23.01.2014

2. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. Müdür Yardımcılığı; 05.02.2014-18.11.2014.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği (2008--)
2. Spor Fizyoterapistleri Derneği (2011--)

 

Ödüller:

1.VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, en iyi sözel sunum ödülü: Özer Kaya D, Toprak Çelenay Ş. “Sağlıklı kadınlarda 16 haftalık aerobik egzersiz programının omurga uygunluğuna etkileri.” Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(3), 17, (2013).

 

 

ESERLER

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

A1. Yildirim Y, Merde G, Toprak S, Yalcyn E, Irmak A. “How prescription methods are used in home exercise programmes.” The Pain Clinic, 19(5), 230-34, (2007). DOI: 10.1179/016911107X396871  (BIOSIS Previews).

A2. Toprak Celenay S, Akbayrak T, Kaya S, Ekici G, Beksac S. “Validity and reliability of the Turkish version of the Pelvic Floor Distress Inventory-20.” International Urogynecology Journal, 23(8), 1123-7, (2012). DOI: 10.1007/s00192-012-1729-8. Epub 2012 Mar 29 (SCI- EXPANDED).

A3.  Toprak Çelenay S, Ozer Kaya D, Ozudogru A. “Spinal postural training: Comparison of the postural and mobility effects of electrotherapy, exercise, biofeedback trainer in addition to postural education in university students.” Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. DOI: 10.3233/BMR-140501. Epub 2014 Jul 24. (SCI-EXPANDED). 

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:

B1. Özüdogru A, Toprak Ş, Büyükturan Ö, Ekici G, Özer Kaya D, Bayraktar D. “The perspectives of the bachelor health sciences students about post-graduate education.” Organization for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System (ORPHEUS) Conferance, 24-30 April 2011, İzmir. (Abstract Book, s49-50, 2011) (Poster).

B2. Bayraktar D, Ozer Kaya D, Buyukturan O, Toprak Celenay S, Ozudogru A, Ekici G, Avramescu T. “Does Physical Activity Level Related to Strength and Postural Stability in Healthy Young Adults?.” 4th International Conference “Physical Exercises- a complex and modern way to promote healty living”, 21-23 October 2011, Craiova, Romania. (Medicina Sportiva,  Suppl 4, s763-766, 2011) (Bildiri).

C. YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER:-

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: -

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

E1. Toprak Ş, Kaya S, Akbayrak T. “Migren Baş Ağrılı Bir Olguda Konnektif Doku Manipulasyonunun Etkilerini Araştırma.” 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(2), s173, 2011). (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Poster)

E2. Ekici G, Toprak Ş, Özüdoğru A, Büyükturan Ö, Bayraktar D. “Diyabetik Nöropatisi Olan Hastalarda Ağrı, Uyku Problemi Ve Yorgunluk Şiddeti.”  3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 22(2), s127, 2011). (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Bildiri)

E3. Ekici G, Toprak Ş, Özüdoğru A, Büyükturan Ö, Bayraktar D. “Diyabetiklerde Hasta Farkındalığı.” 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(2), s128, 2011). (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA)  (Bildiri)

E4. Büyükturan Ö, Ekici G,  Toprak Ş, Bayraktar D, Özüdoğru A, Özer Kaya D. “Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime Bakış Açıları.” 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(2), s133, 2011) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Bildiri).

E5. Bayraktar D, Özer Kaya D, Büyükturan Ö, Özüdoğru A, Toprak Ş, Ekici G. “Sağlıklı genç yetişkinlerde postüral stabilite ve core stabilite skorları arasındaki ilişki.” 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Kuşadası. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(2), s209, 2011) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Poster).

E6. Toprak Ş, Özer Kaya D, Özüdoğru A, Bayraktar D, Büyükturan Ö, Ekici G. “Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki.” 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Kuşadası. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(2), s210, 2011) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Poster).

E7. Özüdoğru A, Özer Kaya D, Toprak Ş, Büyükturan Ö, Bayraktar D, Ekici G. “Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite, kardiyovasküler endurans ve akademik başarı arasındaki ilişki.” 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Kuşadası. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(2), s210, 2011) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Poster).

E8. Kaya S, Akbayrak T, Toprak Ş, Oskay K, Beksaç S. “Üriner inkontinansı olan geriatrik ve genç yaş grubu kadın hastaların ürodinamik ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi sonuçlarının karşılaştırılması.” 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan 2012, Antalya. (Turkish Journal of Geriatrics, 15, Özel sayı, s129, 2012)  (SCI-EXPANDED). (Poster)

E9. Özer Kaya D, Toprak Çelenay Ş, Özüdoğru A, Şaş S, Özoğuz A. “Kinezyotape uygulamasının kronik bel ağrılı hastalarda postural stabilite ve ağrı üzerine akut etkileri: Pilot çalışma.” XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 26-28 Nisan 2012, Nevşehir. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 23(1), s38, 2012) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Bildiri)

E10. Çınar E, Toprak Çelenay Ş, Ulubeyli M, Uygur F. “Plantar fascitis olan hastalarında extracorporeal şok dalga tedavisi ve düşük güçteki lazer tedavisinin etkilerinin karşılaştırılması.” XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 26-28 Nisan 2012, Nevşehir. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 23(1), s63, 2012) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA)  (Poster)

E11. Kaya S, Akbayrak T, Toprak Çelenay Ş, Beksaç S. “Üriner inkontinansı olan kadın hastalarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin tahmininde görsel analog skalasının kullanımı.” XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 26-28 Nisan 2012, Nevşehir. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 23(1), s70, 2012) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Poster)

E12. Toprak Çelenay Ş, Akbayrak T, Kaya S, Beksaç S. “Pelvik organ prolapsus evresine göre pelvik taban kaslarının yüzeyel elektromyografik aktivasyon cevabının incelenmesi.”  XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 26-28 Nisan 2012, Nevşehir. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 23(1), s74, 2012) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA)  (Poster)

E13. Kaya S, Toprak Çelenay Ş, Akbayrak T, Beksaç S. “Stress üriner inkontinanslı hastalarda maksimum sistometrik kapasite, üretral kapanma basıncı ve pelvik taban kaslarının yüzeyel elektromyografik aktivite cevabı arasındaki ilişki.” XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 26-28 Nisan 2012, Nevşehir. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 23 (1), s74, 2012) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA)  (Poster)

E14. Özüdoğru A, Ekici G, Toprak Çelenay Ş, Büyükturan Ö, Bayraktar D, Özer Kaya D. “Sigara kullananlarda nikotin bağımlılık düzeyi ve solunum fonksiyonlarının incelenmesi: pilot çalışma.” 4.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, Denizli. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(2), s25, 2013) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini) (Poster)

E15. Özüdoğru A, Özer Kaya D, Toprak Çelenay Ş. “Üniversite öğrencilerinde spinal postür ile yaşam kalitesi ve anksiyete arasindaki ilişki.” 4.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, Denizli. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(2), s34, 2013) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Poster)

E16. Özer Kaya D, Toprak Çelenay Ş, Özüdoğru A, Biçeroğlu H, Kaymaz H, Durna F. Akut diskojenik lumbar radikülopatili hastalarda omurga postür, mobilite, postüral dayanıklılık ve fonksiyonel durum arasındaki ilişki.” 4.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, Denizli. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(2), s42, 2013) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Poster)

E17. Toprak Çelenay Ş, Özer Kaya D, Akbayrak T.Primer dismenoreli olgularda vücut kompozisyonu ve ağrı şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi.” 4.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, Denizli. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(2), s46, 2013) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Poster)

E18. Moran M, Özer Kaya D, Özüdoğru A, Toprak Çelenay Ş, Özsoy İ. Sigara içen ve içmeyen kadınlarda akciğer fonksiyonunun değerlendirilmesi.” 4.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, Denizli. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(2), s65, 2013) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Poster)

E19. Toprak Çelenay Ş, Özer Kaya D, Özüdoğru A.Farklı spinal postüral eğitim programlarının omurga postür ve mobilitesi üzerine etkileri.” 4.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, Denizli. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24 (2), s16, 2013) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Bildiri)

 E20. Toprak Çelenay Ş, Özer Kaya D, Büyükturan Ö, Özüdoğru A. “Sağlıklı kadınlarda 16 haftalık step-aerobik programının vücut kompozisyonu, bacak kas kuvveti ve yaşam kalitesine etkisi.VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(3), s13, 2013) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Bildiri)

E21. Özer Kaya D, Toprak Çelenay Ş. “Sağlıklı kadınlarda 16 haftalık aerobik egzersiz programının omurga uygunluğuna etkileri.VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(3), s17, 2013) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Bildiri)

E22. Büyükturan Ö, Özer Kaya D, Toprak Çelenay Ş, Özüdoğru A. “Sağlıklı genç kadın ve erkeklerde omuz izokinetik kas kuvvetinin torasik eğri ve mobilite ile ilişkisi.VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(3), s23, 2013) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Poster)

E23. Toprak Çelenay Ş, Özer Kaya D. “Metabolik sendromu olan ve olmayan olgularda fiziksel aktivite seviyesinin araştırılması.VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(3), s26, 2013) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Poster)

E24. Toprak Çelenay Ş, Özer Kaya D. “Servikal disfoksiyonu olan ve olmayan kişilerde torakal kifoz ve mobilite: Ağrı ve postür ilişkisi.VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(3), s26, 2013) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Poster)

E25. Özer Kaya D, Toprak Çelenay Ş. “Mekanik bel ağrısı olan hastalarda benign eklem hipermobilitesinin fonksiyonel durum, ağrı, omurga postür, mobilite ve dayanıklığına etkileri.VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(3), s31, 2013) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Poster)

E26. Özer Kaya D, Toprak Çelenay Ş. “Skapular kinezyobant uygulamasının sağlıklı bireylerde postür, skapula ve omuz kas kuvveti ve enduransı üzerine akut etkiteri.VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(3), s31, 2013) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Poster)

E27. Özüdoğru A, Toprak Çelenay Ş, Özer Kaya D. “Kadınlarda vücut yağ oranı ve abdominal yağlanma ile solunum fonksiyonları arasındaki ilişki.VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(3), s33, 2013) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Poster)

E28. Toprak Çelenay Ş, Özer Kaya D. “Gebelikte 8 haftalık egzersiz eğitiminin üriner inkontinans şiddeti ve yaşam kalitesine kısa ve uzun dönem etkisi: Olgu serisi.” 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 23-26 Kasım 2013, İstanbul. (Bildiri Özetleri Kitapçığı, s 100, 2013) (Poster)

E29. Biçeroğlu H, Özer Kaya D, Kaymaz H, Toprak Çelenay Ş, Özüdoğru A, Girgin Biçeroğlu G, Durna F, Hancı M. “Lomber diskopatili hastaların 5 aşamalı Pumdac+G algoritması, lomber MR ve spinal mouse ölçümleri: 4000 hastanın 550 günlük takibi, konservatif yaklaşımın uzun dönem klinik, radyolojik, fonksiyonel ve cerrahi sonuçlarının prediktif değeri.” Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan 2014, Antalya. (Türk Nöroşirurji Dergisi, 24, Ek sayı, s96, 2014) (Embase (Exerpta Medica), Scopus, Current Contents) (Bildiri)

E30. Toprak Çelenay Ş, Özer Kaya D, Akbayrak T. Kronik boyun ağrılı hastalarda egzersiz ve mobilizasyon uygulamasının ağrı ve solunum fonksiyonları üzerine etkileri.” XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 8-12 Nisan 2014, Ankara. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 25(1), Ek Sayı, s13-14, 2014) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Bildiri)

E31. Toprak Çelenay Ş, Özer Kaya D, Şaş S. Metabolik sendromu olan ve olmayan olgularda anksiyete ve depresyon durumlarının araştırılması.” XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 8-12 Nisan 2014, Ankara. (Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 25(1), Ek Sayı, s55-56, 2014) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini)  (Poster)

E32. Toprak Çelenay Ş, Özer Kaya D. Obstetrik brakial pleksus yaralanması geç dönem rehabilitasyonun skapular diskinezi, üst ekstremite fonksiyonları, yaşam kalitesi ve spinal postür üzerine etkileri: olgu sunumu.” 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 15-18 Mayıs 2014, Bursa. (El ve Mikrocerrahi Dergisi, 2(2), s45-46, 2013) (Bildiri)

E33. Toprak Çelenay Ş, Özer Kaya D. Boyun ve omuz ağrısı olan hastalarda manuel tedavi ve egzersizin ağrı eşiği, spinal düzgünlük ve kaygı durumu üzerine etkileri.” 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 15-18 Mayıs 2014, Bursa. (El ve Mikrocerrahi Dergisi, 2(2), s46, 2013) (Bildiri)

E34. Özer Kaya D, Toprak Çelenay Ş, Şaş S. Double Crush Sendromu olan ve olmayan kadınlarda torakal kifoz ve mobilite: ağrı ve postür ilişkisi.” 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 15-18 Mayıs 2014, Bursa. (El ve Mikrocerrahi Dergisi, 2(2), s46-47, 2013) (Bildiri)

 

F. ATIFLAR

F1. Atıf yapılan makale: Yildirim Y, Merde G, Toprak S, Yalcyn E, Irmak A. How prescription methods are used in home exercise programmes. The Pain Clinic, 19(5), 230-34, (2007). (BIOSIS Previews).

Atfın yer aldığı makale:

F1.1. Yildirim Y, Soyunov S. Relationship between learning strategies of patients and proper perception of the home exercise program with non-specific low back pain. J Back Musculoskelet Rehabil. 23(3), 137-42, (2010). (Scopus)

F.2. Atıf yapılan makale: Toprak Celenay S, Akbayrak T, Kaya S, Ekici G, Beksac S. Validity and reliability of the Turkish version of the Pelvic Floor Distress Inventory-20. Int Urogynecol J, 23(8), 1123-7, (2012). (SCI-EXPANDED)

Atfın yer aldığı makaleler:

F2.1. Sánchez-Sánchez B, Torres-Lacomba M, Yuste-Sánchez MJ, Navarro-Brazález B, Pacheco-da-Costa S, Gutiérrez-Ortega C, Zapico-Goñi Á. Cultural adaptation and validation of the Pelvic Floor Distress Inventory Short Form (PFDI-20) and Pelvic Floor Impact Questionnaire Short Form (PFIQ-7) Spanish versions. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 170(1), 281-5, (2013). (Scopus)

F2.2. Grigoriadis T, Athanasiou S, Giannoulis G, Mylona SC, Lourantou D, Antsaklis A. Translation and psychometric evaluation of the Greek short forms of two condition-specific quality of life questionnaires for women with pelvic floor disorders: PFDI-20 and PFIQ-7. Int Urogynecol J, 24(12), 2131-44, (2013). (Scopus)

F2.3. Due U, Brostrøm S, Lose G. Validation of the Pelvic Floor Distress Inventory-20 and the Pelvic Floor Impact Questionnaire-7 in Danish women with pelvic organ prolapse. Acta Obstet Gynecol Scand, 92(9), 1041-8, (2013). (Scopus)

F2.4. Utomo E, Blok BF, Steensma AB, Korfage IJ. Validation of the Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI-20) and Pelvic Floor Impact Questionnaire (PFIQ-7) in a Dutch population. , 25(4), 531-44, (2014). (Scopus)

F2.5. Gozukara YM, Akalan G, Tok EC, Aytan H, Ertunc D. The improvement in pelvic floor symptoms with weight loss in obese women does not correlate with the changes in pelvic anatomy. Int Urogynecol J. 2014 Apr 8. [Epub ahead of print] (Google akademik)

G. DİĞER FAALİYETLER:

G1. Kurul ve Komisyon Üyeliği

G1.1. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Staj Komisyonu Üyeliği; 13.03.2013-18.11.2014.

G1.2. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyeliği, 31.10.2013- 18.11.2014.

G1.3. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Erasmus Koordinatörlüğü, 28.11.2013- 18.11.2014.

G1.4. Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği, 27.02.2014- 18.11.2014.

G2. Kendi Alanıyla İlgili Bilimsel Bir Toplantıda Davetli Konuşmacı Olmak

G2.1. Uluslararası Kongrelerde Davetli Konuşmacı Olmak

G2.2. Ulusal Kongrelerde Davetli Konuşmacı Olmak

G2.2.1. Toprak Çelenay Ş, Gebelikte Bel Ağrısı ve Tedavi Yaklaşımları, I. Bahar Sempozyumu: Omurga Sağlığı, 12-13 Nisan 2012, Kırşehir

G2.2.2. Toprak Çelenay Ş, Omurga Sağlığının Korunması ve Tedavisinde Kullanılan Yaklaşımlar: Postüral Desteklerin Kullanılması ve Eğitimi, 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, Denizli 

G2.2.3. Toprak Çelenay Ş, Pelvik Taban Disfonksiyon Biyomekanisi ve Egzersiz Bilimi, Kadın Ürolojisine Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, 28 Haziran 2013, Kırşehir

 

G3. Bilimsel Toplantı Düzenleme

G3.1. “Kadın Ürolojisine Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu”, Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 28 Haziran 2013, Kırşehir.

G3.2. 3. Bahar Sempozyumu: “Fizyoterapide Su İçi Uygulamalar”, Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 26 Mayıs 2014, Kırşehir.

 

G4. Eğitim ve Kurs Katılımları

G4.1. Yurtdışında Katıldığı Eğitim ve Kurs Çalışmaları

G4.2. Yurtiçinde Katıldığı Eğitim ve Kurs Çalışmaları

G4.2.1. Ağrı Yönetimi ve Klinik Pilates Egzersizleri-1, 14-15 Mart 2009, Ankara

G4.2.2. Gebelik ve Klinik Pilates Egzersizleri, 18-19 Nisan 2009, Ankara

G4.2.3. Ağrı Yönetimi ve Klinik Pilates Egzersizleri-2-Grup Yönetimi, 30-31 Mayıs 2009, Ankara  

G4.2.4. Ağrı Yönetimi ve Klinik Pilates Egzersizleri-2, 16-18 Nisan 2010, Ankara

G4.2.5. Erişkin Nörolojik Rehabilitasyonda Nörogelişimsel Tedavi Yaklaşımları, Klinik Uygulamaları I: Gövde Semineri, 14-16 Mayıs 2010, Ankara

G4.2.6. Erişkin Nörolojik Rehabilitasyonda Nörogelişimsel Tedavi Yaklaşımları, Klinik Uygulamaları III: Alt Ekstremite Semineri, 6-8 Mayıs 2011, Ankara

G4.2.7. Thera-Bant Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 30-31 Mart 2013, Kırşehir

G4.2.8. Multipl Skleroz’da Deneyimli Fizyoterapist Yetiştirme Kursu, 6-7 Nisan, 13-14 Nisan, 20-21 Nisan 2013, Ankara

G4.2.9. Üst Ekstremite Görüntüleme Yöntemleri-Radyoloji Kursu, 9 Kasım 2013, Ankara

G4.2.10. Cyriax Servikal Bölge Mobilizasyon Kursu, 18-19 Ocak 2014, Ankara

 

G5. Kongre, Sempozyum ve Toplantılara Katılım

G5.1. Uluslararası Kongreler-

G5.2. Ulusal Kongreler

G5.2.1. II. Fizyoterapi Günleri: Kanser ve Fizyoterapi Semineri, 7-8 Nisan 2009, Ankara

G5.2.2. III. Fizyoterapi Günleri: Protez ve Ortezde Güncel Yaklaşımlar, 29-30 Nisan 2010, Ankara

G5.2.3. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul

G5.2.4. 6. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 19-23 Ekim 2011, Kuşadası/ Aydın

G5.2.5. I. Bahar Sempozyumu: Omurga Sağlığı, 12-13 Nisan 2012, Kırşehir.

G5.2.6. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Nevşehir

G5.2.7. II. Bahar Sempozyumu: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar, 18-19 Nisan 2013, Kırşehir.

G5.2.8. IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, Denizli

G5.2.9. Kadın Ürolojisine Multidisipliner Yaklaşım, 28 Haziran 2013, Kırşehir

G5.2.10. VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi: Fiziksel Aktivite ve Egzersiz, 7-9 Kasım 2013, Ankara

G5.2.11. 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 23-26 Kasım 2013, İstanbul

G5.2.12. XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 8-12 Nisan 2014, Ankara

G5.2.13. 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 15-18 Mayıs 2014, Bursa

G5.2.14. 3. Bahar Sempozyumu: “Fizyoterapide Su İçi Uygulamalar”, 26 Mayıs 2014, Kırşehir

G5.2.15. 12. TUSYAD Kongresi, 23-27 Eylül 2014, İzmir

G5.2.16. I. Lenfoloji Sempozyumu, 11 Ekim 2014, İstanbul

G6. Teşekkür Belgeleri

G6.1. I. Bahar Sempozyumu: Omurga Sağlığı, 12-13 Nisan 2012, Kırşehir.

G6.2. IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, Denizli