BAHAR KÜLÜNKOĞLU ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 1. Adı Soyadı: Bahar ANAFOROĞLU
 2. Doğum Tarihi: 07.07.1981
 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor
 4. Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Hacettepe Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Protez- Ortez- Biomekanik

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2006

Doktora

Protez- Ortez- Biomekanik

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

2011

 

 

5. Akademik Unvanlar:

   Yardımcı Doçentlik Tarihi : 24. 02. 2012

   Doçentlik Tarihi :

   Profesörlük Tarihi :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

   6.1. Yüksek Lisans Tezleri

   6.2. Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danısmanı :

 “Alt Ekstremite Amputelerinde Bel Sağlığı Eğitimi”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protez-Ortez ve Biyomekanik Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006

Danışman:

Prof. Dr. Fatih Erbahçeci

 

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Fantom Ağrısı Tedavisinde Ayna Terapisi ve Fantom Egzersizlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protez-Ortez ve Biyomekanik Programı Doktora Tezi, Ankara, 2011

Danışman:

Prof. Dr. Fatih Erbahçeci

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Fizyoterapist

Özel Aldem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

2003-2006

Fizyoterapist- Gönüllü

Leonard Cheshire Foundation- Le Court Care Home

2006-2007

Fizyoterapist

Özel Aldem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

2007-2008

Uzman

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 Şubat 2008-Şubat 2010

Öğretim Görevlisi

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Şubat 2010- Mart 2012

Yardımcı Doçent

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Mart 2012- Devam ediyor

Milli Takım Fizyoterapisti- Gönüllü

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

2005- Devam ediyor

 

 

7. Yayınlar

   7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and  

   Humanities)

 

         7.1.1. Arzu Daşkapan, Bahar Anaforoğlu, Nihan Özünlü Pekyavaş, Emine Handan Tüzün, Sacide Nur Coşar, Metin Karataş. “Diz Osteoartritli Hastalarda Düz Bacak Kaldırma ve Mini Squat Egzersizlerinin Karşılaştırılması” Türk Romatoloji Dergisi 2013; 28 (1): 16-26. (SCI-E)

 

   7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.2.1. Arzu Daşkapan, Bahar Anaforoğlu, Metin Karataş, Didem Kumru Atalay. “Osteoartritli Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi”. J PMR Sci 2011;14: 75-9 (EBSCO Database).

  

    7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3.1. Anaforoglu B., Erbahceci F.;“The Effects Of The Education Program Combined With The Exercise Program On Mechanical Low Back Pain” 5th ISPO Conference (5th Regional Central European ISPO Conference),  Convention Centre Bernardin, Grand Hotel Bernardin, Portorož, Slovenya,  Özet kitabı, 19-21 Eylül 2008; 7(3): 203

 

7.3.2. Anaforoglu B.,  Uygur FS., Niron EA. “ Effectiveness of the night splints in patients with hallux valgus deformity”. Annual European Congress of Rheumatology. Londra, İngiltere, Annals of the Rheumatic Diseases, The Eular Journal, 2011; 70(3):346 Özet Kitabı. 25-28 Mayıs 2011

 

 7.3.3. Anaforoglu B., Tuzun E. H., Eker L. Acceptability, reliability, validity and  responsiveness of the Turkish version of brief pain inventory in patients with  musculoskeletal disorders. 16th International World Confederation of Physical Therapy (WCPT) Congress 2011, Amsterdam, Netherlands,  Research report poster discussion session, Özet kitabı: 67. 20-23 Haziran 2011.

 

    7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

    7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

          7.5.1. Bahar Anaforoğlu, Emel Sönmezer. “ Sağlık Çalışanlarının Bakış Açısıyla Fizyoterapi Bilimi”. Sağlık ve Toplum Dergisi 2011; 3: 38-45 (TÜBİTAK Türk Tıp Dizini).

 

          7.5.2. Bahar Anaforoğlu. “Halluks Valgus Deformitesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 2012; 11(1): 9-15 (ISSN 1303-3735- DOI: 10.1501/ Ashd).

 

          7.5.3. Emel Sönmezer, Hayri Baran Yosmaoğlu, Arzu Daşkapan, Bahar Anaforoğlu. “Gebelerin anneliğe psikososyal uyumlarını etkileyen faktörler”. Sağlık ve Toplum Dergisi. (TÜBİTAK Türk Tıp Dizini). – yayımlanmak üzere kabul edildi.

 

     7.6. Uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş diğer çalışmalar (vaka takdimi, teknik not, editöre mektup, özet, derleme, karar tahlili)

 

         7.6.1. Bahar Anaforoğlu, S. Nur Coşar. “Protez Rehabilitasyonunda Kanıta Dayalı Uygulamalar”. Romatol Tıp Rehabil 2010; 21 (4): 117-20. (EMBASE).

 

 

8. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış diğer çalışmalar (vaka takdimi, teknik not, editöre mektup, özet, derleme, karar tahlili)

 

8. 1. Bahar Anaforoğlu, Fatih Erbahçeci. “Amputelerde Fantom Ağrısı”. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 2012; 11(1): 25-30 (ISSN 1303-3735)

 

13. Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanmış bildiri

13-1. Bahar Anaforoğlu. “Fantom ağrısında tedavi yaklaşımları”. 8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Protez Ortez Kongresi, 26-29 Eylül 2012 Manavgat-Antalya. Kongre kitabı, 141. 

 

13-2. Bahar Anaforoğlu. “Engelli Sporcularda Değerlendirme ve Klasifikasyon”. Engelsizmir 2013-Uluslararası Katılımlı Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2013, İzmir. Kongre Kitabı.

 

14. Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

         14-1. Anaforoğlu B., Erbahçeci F., Tüzün E.H.  “Tek Taraflı Diz Üstü Amputelerin Memnuniyet Düzeyleri Bir Fizyoterapistin Gözlemi Altında Yapılan Egzersiz Programından Nasıl Etkilenir?” Sözel sunum (kendisi sunmadı). XII. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon, 19 (3), 161,  Eskişehir, 06-09 Kasım 2008.

         14-2. Anaforoglu B., Uygur F., Niron E. A.; “Halluks Valgusun Objektif ve Subjektif  Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması- Pilot Çalışma” Psoter sunumu (kendisi sundu). 2. Ulusal Fizyoterapi ve   Rehabilitasyon Kongresi, Fizyoterapi Rehabilitasyon, 20 (2), 129, İzmir, 14-16 Mayıs 2009.

         14.3.  Emine Handan Tüzün, Bahar Anaforoğlu, Esra Korkmaz, R. Elif Demir, Metin Karataş “Ayak taban ağrısı olan hastalarda ağrı özellikleri ve ayak fonksiyonu arasındaki ilişki”. Poster sunumu (Kendisi sundu) . 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21 (3), 181 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, Hatay, 7-9 Ekim 2010.

          14.4  Emine Handan Tüzün, Eda Tonga, Bahar Anaforoğlu, Gizem Devaşan, Ali İhsan Almış, Metin Karataş “Nöropatik ağrılı hastalarda anksiyete-depresyon ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki” Poster sunumu (kendisi sundu). 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21 (3), 181 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, Hatay, 7-9 Ekim 2010.

          14.5. Emine Handan Tüzün, Bahar Anaforoğlu, Eda Tonga, Zeynep Kaya, Fulden Şahman  “Fibromyaljili hastalarda yorgunluk şiddeti, toplam myaljik skor ve hassas nokta sayısı arasındaki ilişki” Poster sunumu (kendisi sundu). 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21 (3), 182, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, Hatay, 7-9 Ekim 2010.

         14. 6. Nihan Özünlü, Bahar Anaforoğlu, Didem Gürbüz, Nevin Ergun “Üç Farklı Elektroterapi Yönteminin Bel Ağrısı Üzerine Etkisi” Sözel sunumu (Kendisi sunmadı). 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21 (3), 168. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, Hatay, 7-9 Ekim 2010.

         14. 7. Bahar Anaforoğlu, Meltem Polat, Elif Eskici, Mehmet Emin Özaltın, Hasan Sarıtaş “Halluks Valgus Şiddetinin Genel ve Ayağa Özel Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”  (sözel sunum-kendisi sundu) 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 22 (2), 40, 14-16 Mayıs 2011. İstanbul

          14. 8. Bahar Anaforoğlu, Gülşah Öcal, Ramazan  Karabacak, Cansu Şahbaz, Didem Arslan, Emrah Tuncel, Serhan Bulut, Çağatay Gökdoğan, Dilek Karabulut. “Ayak ağrısı olanlarda fonksiyonellik ve yaşam kalitesi”. Poster sunumu (Kendisi sundu). 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Fizyoterapi Rehabilitasyon, 23 (1), 66, 26-28 Nisan 2012, Ürgüp-Nevşehir.

          14. 9. Bahar Anaforoğlu, Gülşah Öcal, Ramazan Karabacak, Cansu Şahbaz, Didem Arslan, Emrah Tuncel, Serhan Bulut, Çağatay Gökdoğan, Dilek Karabulut. “Ayak deformiteleri, ağrı ve cinsiyet arasındaki ilişki”. Poster sunumu (Kendisi sundu). 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Fizyoterapi Rehabilitasyon, 23 (1), 66, 26-28 Nisan 2012, Ürgüp-Nevşehir.

          14. 10. Bahar Anaforoğlu, Gülşah Öcal, Ramazan Karabacak, Cansu Şahbaz, Didem Arslan, Emrah Tuncel, Serhan Bulut, Çağatay Gökdoğan, Dilek Karabulut. “Düzenli spor yapma alışkanlığı ve ayak ağrısı arasındaki ilişki”. Poster sunumu (Kendisi sundu). 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Fizyoterapi Rehabilitasyon, 23 (1), 67, 26-28 Nisan 2012, Ürgüp-Nevşehir.

          14. 11. Bahar Anaforoğlu, Fatih Erbahçeci. “Tek taraflı diz üstü amputelerde gözlem altında yapılan egzersiz programının postür ve yürüyüş bozukluğu üzerine etkisi”. Sözel sunum (Kendisi sundu). 8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Protez Ortez Kongresi, 26-29 Eylül 2012 Manavgat-Antalya. Özet kitabı, 151. 

         14. 12. Bahar Anaforoğlu, Fatih Erbahçeci. “Fantom ağrısının tedavisinde ayna terapisi”. Sözel sunum (Kendisi sundu). 8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Protez Ortez Kongresi, 26-29 Eylül 2012 Manavgat-Antalya. Özet kitabı, 231. 

          14. 13. Bahar Anaforoğlu, Gamze Altınkaynak, Seçil Boz, Özüm Melis Ertüzün, Tuğrul Sapmaz. “Ağrı yakınması olan hastaların psikolojik tutumları”. Poster sunumu (Kendisi sundu). 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 24(2), 41, 9-11 Mayıs 2013, Denizli

         14. 14. Bahar Anaforoğlu, Esra Kabak, Ezgi Tezir, Ezgi Yıldırım. “Yaşam kalitesi, psikolojik durum ve fonksiyonel yetersizlik açısından  radiküler ve non-radiküler kronik bel ağrılı hastaların karşılaştırılması.” Poster sunumu (Kendisi sundu). 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 24(2), 41, 9-11 Mayıs 2013, Denizli

          14. 15. Bahar Anaforoğlu, Emel Sönmezer, Nevin Ergun, Manolya Acar. “Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularının IWBF sınıflandırma sistemi puanlarının izokinetik kas kuvveti ve pozisyon duyuları üzerine etkisi-pilot çalışma” Sözel sunum (Kendisi sundu). 7. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 24 (3), 11, 7-9 Kasım 2013, Ankara.

         14. 16. Bahar Anaforoğlu, Emel Sönmezer, Nevin Ergun, Manolya Acar. “Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularının IWBF puanları ile gövde kas kuvveti ve antropometrik ölçümler arasındaki ilişki” Poster sunumu (Kendisi sundu). 7. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 24 (3), 20, 7-9 Kasım 2013, Ankara.

         14. 17. Emel Sönmezer Bahar Anaforoğlu, Nevin Ergun, Manolya Acar. “Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularının kavrama kuvvetinin ve üst ekstremite enduranslarının değerlendirilmesi” Poster sunumu (Kendisi sundu).  7. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 24 (3), 34, 7-9 Kasım 2013, Ankara

          14. 18. Emel Sönmezer Bahar Anaforoğlu, Nevin Ergun, Manolya Acar. “Tekerlekli sandalye kullanıcılarının omuz ağrısı ve mobilite düzeylerinin belirlenmesi” Poster sunumu (Kendisi sundu). 7. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 24 (3), 35, 7-9 Kasım 2013, Ankara.

          14. 19. Emel Sönmezer Bahar Anaforoğlu, Hayri Baran Yosmaoğlu, Gizem Üstüner, Kübra Şenol, Gökçe Nur Şen. “Stres üriner inkontinanslı kadınlarda yaşam kalitesi, depresif belirtiler ve cinsel fonksiyon”. Sözel sunum (Kendisi sunmadı). Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 25 (1), 6, 8-12 Nisan 2014, Ankara.

          14. 20. Bahar Anaforoğlu, Emel Sönmezer, Manolya Acar, Nevin Ergun, Esra Coşkuner, Fatma Bozdoğan, Salih Buğra Bozdemir. “Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularının fonksiyonel sınıfları, kavrama kuvveti ve isabetli pas testi arasındaki ilişki”. Sözel sunum (Kendisi sundu). Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 25 (1), 8, 8-12 Nisan 2014, Ankara.

         14. 21. Bahar Anaforoğlu, Senay Çerezci. “Ayak ağrısı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki”. Poster sunumu (kendisi sunmadı). Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 25 (1), 38, 8-12 Nisan 2014, Ankara.

          14. 22. Bahar Anaforoğlu, Senay Çerezci. “Halluks valgus deformitesi ayak fonksiyonunu, yaşam kalitesini ve ayak basıncını nasıl etkiler?”. Poster sunumu (kendisi sunmadı). Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 25 (1), 86, 8-12 Nisan 2014, Ankara.

        14. 23. Bahar Anaforoğlu, Emel Sönmezer, Manolya Acar, Nevin Ergun, Ece Baytok, Ayşe Bozdoğan, Erdal Beşiktepe, Hasan Sivri. “Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularında üst ekstremite kas kuvveti ve oyun sandalyesini kullanma becerisi arasındaki ilişki”. Poster sunumu (Kendisi sundu). Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 25 (1), 88, 8-12 Nisan 2014, Ankara.

 

          14. 24. Bahar Anaforoğlu, Manolya Acar, Merve Gürsu, Pelin Deniz Duygulu, Sevilay Seda Baş, Hilal Keskinkılıç, Tuğçe Bayram, Meltem Görgülü, Elif İnel, Burak Yüksel, Emine Ece Demirtaş, Ayşe Şebnem Tekin. “Çıplak ayak veya ayakkabı yürüyüş parametrelerini değiştirir mi?” Poster sunumu (Kendisi sundu). Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24-26 Nisan 2014, Ankara.

         14. 25. Bahar Anaforoğlu, , Manolya Acar, Naz Mavioğlu, İrem Akıncı, Esra Kılıç, Tuba Köksalan, Büşra Kalkan, Gözde Tukuş, Gamze Gülbaz, Tuğçe Yıldırım, Deniz Aydın, İzel Demirhan, Işık Ecem Kılıç, Nisa Benil Selvi. “Farklı ayakkabı kullanımının yürüyüş parametreleri üzerine etkisi”. Poster sunumu (Kendisi sundu). Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24-26 Nisan 2014, Ankara.

        14. 26. Bahar Anaforoğlu, , Manolya Acar, Merve Doğan, Fettah Saygılı, Emek Türker, Gözde Ursavaş, Sezen Cananoğlu, Merve Gülen, Özen Aydın, Gözde Başak Balmuk, Ceren Güven,  Özgü İzel Özcan. “Cinsiyet farkının yürüyüş parametreleri üzerine etkisi”. Poster sunumu (Kendisi sundu). Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24-26 Nisan 2014, Ankara.

 

15. Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunumu yapılmış bildiri (Davetli Konuşmacı):

15. 1. Anaforoglu B.; “Sağlık Çalışanlarının Bakış Açısıyla Fizyoterapi Bilimi”  2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 14-16 Mayıs 2009.

15. 2. Anaforoğlu B: “Protez ve ortez rehabilitasyonunda kanıta dayalı uygulamalar”. Prof. Dr. Rıdvan Özker anısına 3. Fizyoterapi Günleri, Protez ve Ortezde Güncel Yaklaşımlar, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 29-30 Nisan 2010.

         15-3. Anaforoğlu B: “Ayna Tedavisi” Serebral Palsi’de Üst Ekstremite Sorunları, Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler Toplantısı, V. Gülhane Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, GATA, Ankara, 29 Nisan 2014.

 

Eserlerine Yapılan Atıflar

28. YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde veya doçentlik yabancı dil sınavları için kabul edilen dillerden biri ile yazılmış ve yurt dışında (KKTC hariç) basılmış kitaplarda yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın herhangi bir eserine yapılan atıf başına

 

Atıf Yapılan Makale: Bahar Anaforoğlu. “Halluks Valgus Deformitesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 2012; 11(1): 9-15 (ISSN 1303-3735- DOI: 10.1501/ Ashd).

         

          28.1. Kiliç B., Çatikkaş F., Zekioğlu A., Yücel AS. “Surgical treatment of hallux valgus”. European Journal of Scientific Research 2014; 122 (2): 135-144 (EMBASE).

 

39. Bilimsel Dergilerde Hakemlik ve Editörlük

         39.1. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi) (Hakemlik – 1 makale değerlendirmesi)

47. Ulusal sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde bilim kurulu ya da düzenleme kurulu üyeliği yapmak

47.1.Protez-Ortez 2014 Kongresi Bilim ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği, 24-26 Nisan 2014, Ankara, Türkiye

 

47.2.Serebral Palsi’de Üst Ekstremite Sorunları, Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler Toplantısı Bilimsel Çalışma Kurulu Üyeliği, V. Gülhane Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, GATA, Ankara, 29 Nisan 2014

 

53. Projelerde Yaptığı Görevler :

53.1. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Leonardo Da Vinci Genel Koordinatörlüğü’ne sunularak kabul edilmiş olan TR/05/A/F/PL3-005 nolu “Engelliler Yaşam Köyü için Avrupa’da Eğitmen ve Rehabilitasyon Personeli Yetiştirme Projesi”, Proje Görevlisi, 2007. (Tamamlandı).

 

53.2. “Diz osteoartritli hastalarda açık ve kapalı kinetik zincir egzersizlerinin karşılaştırılması” , Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Projesi, KA08/260, Proje Yürütücüsü, 2010. (Tamamlandı).

 

53.3. “Halluks valgus tedavisinde egzersiz, ortez uygulaması ve yüksek voltajlı elektrik stimülasyonunun karşılaştırılması”, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Projesi, KA08/143, Proje Yürütücüsü, 2010. (Tamamlandı).

 

53.4. “Postür bozukluklarında üç ayrı tedavi tekniğinin karşılaştırılması”, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Projesi, KA09/325, Proje Görevlisi, 2009. (Devam etmekte).

 

53.5. Ayak ve Ayak Bileği Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği” Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Projesi, KA12/204, Proje Yürütücüsü, 2012. (Devam etmekte).

 

53.6. “Ayak Fonksiyon İndeksi’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği” Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Projesi, KA12/203, Proje Yürütücüsü, 2012. (Devam etmekte).

 

71. Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kurum ve kuruluşların komisyon ve komitelerinde görev almak (yıl başına)      

 

71.1.       Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Masa Tenisi Eğitim Kurulu (2008-2012)

71.2.Türkiye Fizyoterapistler Derneği Bilim, Eğitim, Araştırma Komisyonu (2011-2013)

71.3.T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ortopedik Hazır ve Ismarlama Protez Ortez Çalıştayı, Kayıt-Ölçü- Kalıp – Üretim Komisyonu (2012)

Verilen kurslar:

 

1. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Klasifikasyon Kursu (7 Saat), Antalya (25-26 Şubat 2006)

 

2. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Klasifikasyon Kursu (7 Saat), Ankara (24-25 Haziran 2006)

 

3.    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Kademe Antrenörlük Kursu, “Klasifikasyon Eğitimi” (5 Saat), Aksaray (21-27 Ekim 2009)

 

4. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Klasifikasyon Kursu (23 saat), Ankara (9-17 Nisan 2011)

 

5. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Klasifikasyon Kursu (14 saat), Ankara (27-28 Nisan 2013)

 

Uluslararası Ünvanlar    

 • “International Silver Level Zone Classifier of Wheelchair Basketball”, Lille, Fransa, 25 Eylül 2005.
 • “International B Level Table Tenis Classifier for Disabled in Paramedical and Human Movement Science Disciplines”, Genova, İtalya, 14 Haziran 2009.
 • International (Gold) Level Classifier of Wheelchair Basketball”, Adana, Türkiye, 10 Eylül 2013.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği
 2. Türkiye Spor Fizyoterapistleri Derneği
 3. Türkiye Protez Ortez Bilim Derneği
 4. International Society for Prosthetics and Orthotics

 

Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılar:

1.      Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Masa Tenisi Klasifikasyon Semineri.

      İstanbul. (15-18 Mayıs 2003)

 1. Hareket, Sağlık ve Fizyoterapi Sempozyumu- Fizyoterapi Rehabilitasyon Günleri I. Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara. (22-23 Mayıs 2003)
 2. Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Protez ve Ortez Kongresi . Ankara. (15-18 Ekim 2003)
 3. 10. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu. Antalya. (28-31 Ekim 2004)
 4. La Dermotonie Cihazı Kullanım Kursu, Antalya. (28-31 Ekim 2004)
 5. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Engelliler Voleybol Semineri, Ankara (2-3 Nisan 2005)
 6.  Otto Bock Türkiye Modern Protezler Semineri, Ankara. (20 Nisan 2005)
 7. Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Gümüş Seviye Klasifikasyon Kursu. Lille, Fransa. (25 Eylül 2005)
 8.  Lumbal Bölge Problemlerinde Mobilizasyon ve Terapetik Egzersizler Kursu, Ankara (18-19-20 Kasım 2005)
 9. Fizyoterapi Günleri I“Serebral Paralizide Multidisipliner Yaklaşım” Sempozyumu, Ankara. (8 Nisan 2006)
 10. Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Altın Seviye Klasifikasyon Kursu. İstanbul (28 Ağustos-4 Eylül 2006)
 11. Leonard Cheshire Foundation  “Definition of Acquıred Brain Injuries” Semineri. Hampshire, UK (Aralık 2006)
 12. Leonard Cheshire Foundation “Protection of Children Act Briefing” Semineri. Liss, UK (26 Kasım 2006).
 13. Leonard Cheshire Foundation “ Moving & Handling Training” Kursu. Liss, UK (30 Kasım 2006)
 14.   Leonard Cheshire Foundation “Volunteer Induction Training Module (A)” Semineri. Highdon Hill, UK (8 Aralık 2006)
 15. Leonard Cheshire Foundation  “Volunteer Induction Training Module (B)” Semineri. Highdon Hill, UK (4 Ocak 2007).
 16. Leonard Cheshire Foundation “Volunteer Induction Training Module (C)” Semineri. Highdon Hill, UK (4 Ocak 2007).
 17. Leonard Cheshire Foundation “Volunteer Induction Training Module (D)” Semineri. Highdon Hill, UK (4 Ocak 2007).
 18. On Site (First Aid) Training Services “Appointed Persons” Emergency First Aid Training Session Kursu. Liss, UK. (15 Aralık 2006).
 19. Leonard Cheshire Foundation “Fire Evacuation and Emergency Plan” Kursu. Liss, UK. (Ocak 2007).
 20. Gerald Simons Health Care “The Benefits of Standing (Christine Turner)” Kursu. BMI Sarum Road Hospital, Winchester. (2 Mayıs 2007).
 21. Sporcu Sağlığı Çalıştayı. 30-31 Ocak 2008, Ankara.
 22. Paramedical/Human movement scientist B level table tennis classifier for disabled. European Table Tennis Championship for Disabled, Genova, Italy (2-14 Haziran 2009)
 23. 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İzmir, 14-16 Mayıs 2009.
 24. 3. Fizyoterapi Günleri, Protez ve Ortezde Güncel Yaklaşımlar, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 29-30 Nisan 2010.
 25. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 14-16 Mayıs 2011. İstanbul
 26. Annual European Congress of Rheumatology. Londra, İngiltere. 25-28 Mayıs 2011;
 27. Kinesio Taping Association International tarafından verilen KT1 – KT2 kursları, Ankara, Türkiye, 31 Ocak 2010.
 28. Kinesio Taping Association International tarafından verilen KT3 kursu, Ankara, Türkiye, 1 Mayıs 2010.
 29. Uluslararası Fonksiyonel Sınıflandırma Kursu – ICF, Ankara, Türkiye, 4-5 Aralık 2010.
 30. 3. Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Serebral Palsi’li Çocuklarda Ortez Tedavisi-Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler, Ankara, Türkiye, 2 Mart 2012.
 31. 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ürgüp- Nevşehir, Türkiye, 26-28 Nisan 2012.
 32. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ortopedik hazır ve Ismarlama Protez ve Ortez Çalıştayı, Kayıt, Ölçü, Kalıp, Üretim Alt Komisyonu, 20 Nisan 2012, Ankara
 33. Başkent Üniversitesi Temel Web Tasarımı Eğitimi, 30 Nisan 2012-2 Mayıs 2012, Ankara
 34. Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Protez Ortez Kongresi, Ankara Üniversitesi Örsem Tesisleri/Manavgat-Antalya, 26-29 Eylül 2012.
 35. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal Fiziksel Aktivite Rehberi Hazırlık Çalıştayı, 15-17 Ekim 2012, Ankara
 36. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, Başkent Üniversitesi, 10 Mayıs 2012, Ankara
 37. “Ayak Sağlığının Kas İskelet Sistemi Üzerine Etkisi” konulu konferans, Fatih Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 03 Kasım 2012, Ankara
 38. 4. Gülhane Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Serebral Palsi’de Ayak ve Ayakbileği Sorunları Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler Sempozyumu, 13 Şubat 2013, GATA, Ankara
 39. Thomas Nikolaus tarafından verilen “Dynamic Taping Biyomekanik Bantlama Kursu”, 24 Mart 2013, Ankara, Türkiye
 40. Prof.Dr. Fahri Bilgiç Anısına Düzenlenen Alt Ekstremite Amputasyonunda Post-Op ve Erken Dönem Rehabilitasyon Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2013, TSK Rehabilitasyon Merkezi, GATA, Bilkent, Ankara.
 41. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 9-11 Mayıs 2013, Denizli.

43.  Ali Cımbız tarafından verilen “Üst Ekstremite Trigger Nokta Tedavisinde Farklı Uygulamalar Kursu”, 10 Mayıs 2013, Denizli.

 

 1. Beyza Akdağ tarafından verilen “Sağlık Alanında Araştırmacılar İçin Biyoistatistik Kursu”, 11 Mayıs 2013, Denizli.
 2. “Spor Sakatlıklarını Önleme- Modüler ve Online Başvuru Sistemi (Ghent University – SpartaNova - RSscan International” Semineri, Ayak Fonksiyon Merkezi, Ankara, Türkiye, 3 Haziran 2013.
 3. Doç.Dr. Defne Kaya tarafından verilen “Publish or Rubbish- nitelikli ve kabul edilebilir makale yazım teknikleri kursu” Ankara, Türkiye, 13 Temmuz 2013.
 4. Tekerlekli Sandalye Basketbol Uluslararası Sınıflandırma Kursu, U23 Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, Adana, Türkiye, 7-11 Eylül 2013.
 5. Prof. Dr. Pamela S. Hinds Faan tarafından verilen “Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Makale Yazma ve Yayınlama Kursu”, Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 16-17 Eylül 2013
 6. Engelsizmir 2013- Uluslararası Katılımlı Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2013, İzmir.
 7. Dr. Fzt. Ayşenur Tuncer tarafından verilen “Temporamandibular Eklem Disfonksiyonu ve Tedavisi Kursu”, Ankara, Türkiye, 6 Kasım 2013.
 8. VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 7-9  Kasım 2013, Ankara, Türkiye
 9. Prof.Dr. Yavuz Yakut tarafından verlien “Serebral Palsy’de Alt Ekstremite Ortez Uygulamaları, Biyomekanik Değerlendirme ve Klinik Karar Verme Eğitimi”, 11-12 Ocak 2014, Ankara, Türkiye.

53.  Serebral Palsi’de Üst Ekstremite Sorunları, Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler Toplantısı, V. Gülhane Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, GATA, Ankara, 29 Nisan 2014.

 1. Prof. Dr. Filiz Can tarafından verilen “McKenzie Mekanik Tanı ve Tedavi Kavramı” Kursu, 8 Nisan 2014, Ankara, Türkiye.
 2. 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 8-12 Nisan 2014, Ankara, Türkiye.
 3. 2014 Protez-Ortez Kongresi, 24-26 Nisan 2014, Ankara, Türkiye.
 4. Mustafa Gültekin tarafından verilen “Dirsek üstü amputelerde anatomik soket tasarımları” isimli seminer, 24 Nisan 2014, Ankara, Türkiye. 
 5. Peter Van Dalen tarfından verilen “Mulligan Konsepti A ve B Modülleri” kursu, 3-6 Temmuz 2014, Ankara.

 

Ulusal sempozyum ve kongrelerde oturum başkanlığı yapmak

1.      15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Konferans 7:Yeni Nesil Biyomekanik Modelleme: Tensegrity
Oturum Başkanları: Kezban BAYRAMLAR, Bahar ANAFOROĞLU
Konuşmacı:  Engin ŞİMŞEK

8-12 Nisan 2014, Ankara, Türkiye

2.      2014 Protez-Ortez Kongresi,

Bildiri Sunumları

Oturum Başkanları: Yrd.Doç.Dr. Yasemin Kavlak, Yrd.Doç.Dr. Bahar Anaforoğlu

24-26 Nisan 2014, Ankara, Türkiye.

Milli Takım Tecrübeleri

1.2005 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Bayan Şampiyonası, Milli Takım Fizyoterapisti, Lille, Fransa

2.2006 André Vergauwen Tekerlekli Sandalye Basketbol Kupası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Fizyoterapisti, Stoke Mandeville, İngiltere.

3.2007 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Bayan Şampiyonası, Milli Takım Fizyoterapisti, Wetzlar, Almanya

4.2007 Avrupa Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası, Milli Takım Fizyoterapisti, Kranska Gora, Slovenya

5.2008 Avrupa Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası, Milli Takım Fizyoterapisti, Nantes, Fransa

6.2008 U22 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, Milli Takım Fizyoterapisti, Adana, Türkiye

7.2009 Avrupa Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası, Milli Takım Fizyoterapisti, Genova, İtalya.

8.2010 Dünya Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası, Milli Takım Fizyoterapisti, Gwangju, Güney Kore.

9.2012 Ürdün Engelliler Açık Masa Tenisi Şampiyonası, Milli Takım Fizyoterapisti, Ürdün.

10.2013 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Bayan Şampiyonası, Milli Takım Fizyoterapisti, Frankfurt, Almanya.

 

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Görevleri

1.2014 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, B Klasmanı, Klasifiker, Bruno, Çek Cumhuriyeti.