Hakkımızda

 

2011 yılında kurulan, 2015 yılında lisans üstü eğitim programlarına başlayan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; öğrenme-öğretme, araştırma ve bilgi transferi yoluyla fizyoterapi mesleğine ve topluma katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

 

Öğretme ve öğrenmede vizyonumuz;  mesleki bağlılık, araştırma, yaşam boyu öğrenme ve  liderlik özelliklerine sahip fizyoterapistler yetiştirmektir.  

Bölümümüzde; dinamik ve interaktif öğrenme, klinik uygulamalar ve güncel kanıtlara dayalı yenilikçi bir yaklaşım benimsenmektedir. Öğrencilerimize ilk yıldan itibaren  probleme dayalı öğrenme yöntemi  ile bilgi-beceri ve tutum kazanacakları öğrenci merkezli eğitim sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. 

Lisansüstü öğrencilerimize klinik uygulama ortamları yaratıp teorik ve pratiği birleştirme imkanı sağlamak amaçlanmıştır. Proje hazırlama eğitimleri, bunları hayata geçirmek ve Dünya standartlarında araştırmalar yaparak alanımızda kanıta dayalı bilgiler oluşturmak ve bu bilgileri toplum sağlığını ve refah düzeyini arttırmak için kullanmak diğer hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

 Yeni gelişmeleri, beraber çalıştığımız klinisyenlere, ileri nesillere ve mezun ettiğimiz meslektaşlarımızla paylaşmayı ve ortak paydaşlarımızla karşılıklı bilgi deneyim ve tecrübe aktarımı konusunda beraber hareket ederek hayat boyu öğrenme prensibine uygun olarak çalışmayı ilke edindik.