PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU KONFERANSLARI

Pandemi sürecinde bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul DEMİRDEL ve  araştırma görevlilerimizden Uzm. Fzt. Çağlar SOYLU sağlık kurulunda yer aldıkları Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu  kapmasında 24 farklı spor branşından sporcu ve antrenörler ile online bilgilendirme ve eğitim konferanslarında halen aktif olarak görev almaktadırlar.