Misyonumuz

Yüksek standartlarda bilgi ve araştırma koşulları ile bilim, teknoloji ve sağlık gereksinimlerinde değişimi göz önünde bulundurarak, evrensel ve kültürel değerler ışığında, etik ve insani değerlere saygılı, mesleki ve bilimsel alanda yetkin, mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilecek, öğretme, eleştirel düşünme, etkili iletişim  ve problem çözme becerilerine sahip, mesleki ilkelere bağlı profesyonel Dil ve Konuşma Terapistleri yetiştirmektir.