Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Üniversitemizde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde açılacak olan Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı'nda eğitim süresi 4 yıl olacaktır ve eğitim tam zamanlı olarak verilecektir. Eğitim dili Türkçe olup dersler teorik ve pratik olarak yürütülecektir.

Dört yılın sonunda Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı'nı başarıyla tamamlayan öğrenciler "Dil ve Konuşma Terapisti" ünvanı alarak mezun olacaktır.

2011 yılında çıkan 6225 sayılı kanun ile Dil ve Konuşma Terapistlerinin mesleki tanımı açıklığa kavuşmuş olup diğer disiplinlerden ayrılmış fakat içeriği çok disiplinli bir yapıya sahiptir.

‘’Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.’’

Dil ve Konuşma Terapisi bölümleri ülkemizde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yürütülmekte olup çok az üniversitede bulunmaktadır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ülkemizde Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi itibariyle lisans eğitimine başlayan devlet üniversitesidir. Dünyada en çok tercih edilen ve en rekabetçi mesleklerden biri olan Dil ve Konuşma Terapisi, ülkemizde yeni olmakla birlikte bugün ve gelecekte iş bulma sorunu olmayan öncelikli meslekler arasındadır.

Üniversitemiz ile anlaşmalı olduğumuz devlet üniversitelerinde, devlet hastanelerinde ve özel eğitim merkezlerinde dil ve konuşma alanında yenilikçi çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Programımız; sürekli gelişime açık bilim dünyasında, kuvvetli mesleki becerilerinin yanı sıra, sürekli bilimsel bilgiye ulaşarak kendini yenileyen, mesleki etik değerlerine sahip çıkan, farklı disiplinler ile işbirliği kurabilen, bilgi ve bilimin ışığında toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek standartlarda bilgi ve klinik deneyime sahip araştırmacı öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dil ve Konuşma Terapistleri; dil, konuşma, akıcı konuşma (kekemelik) ve ses bozuklukları dahil iletişim bozukluklarının teşhisinden ve gerekli terapilerin uygulanmasından sorumludur ve gelişimsel bozukluklar, felç, beyin yaralanmaları, öğrenme güçlüğü, zihinsel engel, serebral palsi (beyin felci), demans (bunama) ve işitme kaybı gibi dil ve konuşmayı etkileyen durumlarda iletişim kurmakta zorlanan bireylerle veya yiyecekleri yutmakta ve güvenli bir şekilde içmekte zorluk çeken bireylerle birlikte çalışırlar. Dolayısıyla, Dil ve Konuşma Terapistleri, değerlendirme araçları kullanarak bir insanın iletişim ve yutma alanlarındaki bozukluğunu teşhis edebilir ve bunu daha iyi hale getirmek için gerekli terapi planını oluşturur.

Dil ve Konuşma Terapisi hizmetleri; üniversite, devlet ve özel hastaneler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okullar, halk sağlığı ve yaşlı bakım merkezleri, özel klinikler ve ruh sağlığı merkezleri gibi birçok ortamda icra edilmektedir. Aynı zamanda, isteyen Dil ve Konuşma Terapistleri yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini sürdürerek akademik personel olmayı da seçebilirler. Ayrıca, Dil ve Konuşma Terapistleri otizmli veya serebral palsili gibi ağır gereksinimli insanlarla yoğun çalışıp bu alanlarda uzmanlık geliştirebilirler.