Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Üniversitemizde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde açılan Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı' nda eğitim süresi 4 yıldır ve eğitim tam zamanlı olarak verilmektedir. Eğitim dili Türkçe olup dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Dört yılın sonunda Dil ve Konuşma Terapisi lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler "Dil ve Konuşma Terapisti" ünvanı alarak mezun olmaktadır.

2011 yılında çıkan 6225 sayılı kanun ile Dil ve Konuşma Terapistlerinin mesleki tanımı açıklığa kavuşmuş olup diğer disiplinlerden ayrılmakla birlikte içeriği multidisipliner bir yapıya sahiptir.

‘’Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur’’

Dünyada en çok tercih edilen ve en rekabetçi mesleklerden biri olan Dil ve Konuşma Terapisi, ülkemizde yeni olmakla birlikte bugün ve gelecekte öncelikli meslekler arasındadır.

Üniversitemiz ile anlaşmalı olduğumuz devlet üniversitelerinde, devlet hastanelerinde ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde dil ve konuşma terapisi alanında yenilikçi çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Programımız; sürekli gelişime açık bilim dünyasında, kuvvetli mesleki becerilerinin yanı sıra, sürekli bilimsel bilgiye ulaşarak kendini yenileyen, mesleki etik değerlerine sahip çıkan, farklı disiplinler ile işbirliği kurabilen, bilgi ve bilimin ışığında toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek standartlarda bilgi ve klinik deneyime sahip araştırmacı öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dil ve Konuşma Terapistleri; Akıcı Konuşma Bozuklukları, Dil Bozuklukları, Otizm, Serebral Palsi vb gibi Gelişimsel Yetersizliklere bağlı Dil Bozuklukları, Konuşma Sesi Bozuklukları, Ses Bozuklukları, Edinilmiş Dil Bozuklukları, Motor Konuşma Bozuklukları, Yutma Bozuklukları ve Kraniofasiyel Anomalilere bağlı dil ve konuşma bozuklukları alanında çalışmaktadırlar.