Akademik Kadro

      Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elif KILINÇ

 
     BÖLÜM BAŞKANI
 
     Lisans: Selçuk Üniversitesi - 1997

     Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi - 2000

     Doktora: Selçuk Üniversitesi - 2011
     
E-mail: fekilinc@ybu.edu.tr

     Özgeçmiş

                                                                  

               

 

 

 

 

 

      Dr. Öğr. Üyesi Hatice Merve İMİR
 

     Lisans: Boğaziçi Üniversitesi - 2009
     
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi - 2013

     Doktora: Gazi Üniversitesi - 2018

     E-mail: hmimir@ybu.edu.tr

     Özgeçmiş

     

     

 

 

 

 

 

      Arş. Gör. Nursel BEKTAŞ

 

     Lisans: Gazi Üniversitesi - 2013

     Yüksek Lisans: University College London-Institute of Education - 2016

     Doktora: Hacettepe Üniversitesi -  (Devam etmekte)
     
E-mail: nbektas@ybu.edu.tr

     Özgeçmiş