Akademik Kadro

        Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elif KILINÇ

 
       BÖLÜM BAŞKANI
 
        Lisans: Selçuk Üniversitesi - 1997

       Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi - 2000

       Doktora: Selçuk Üniversitesi - 2011
       
E-mail: fekilinc@ybu.edu.tr

       Özgeçmiş

                                                                  

               

 

 

 

 

 

       Dr. Öğr. Üyesi Hatice Merve İMİR
 

     

      Lisans: Boğaziçi Üniversitesi - 2009
      
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi - 2013

      Doktora: Gazi Üniversitesi - 2018

      E-mail: hmimir@ybu.edu.tr

      Özgeçmiş

     

     

 

 

 

 

 

       Arş. Gör. Nursel BEKTAŞ

 

     

      Lisans: Gazi Üniversitesi - 2013

       Yüksek Lisans: University College London-Institute of Education - 2016

      Doktora: Hacettepe Üniversitesi -  (Devam etmekte)

      E-mail: nbektas@ybu.edu.tr

      Özgeçmiş