Enstitü Hakkında

AnasayfaENSTİTÜ HAKKINDAGenel Bilgi

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan hükümler gereğince kurulmuş olup, Etlik Yerleşkesinde 2011-2012 eğitim öğretim yılında lisansüstü eğitime başlamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kurulmasının temel hedefi çağımızın Sağlık Bilimleri alanındaki ihtiyaçlarına yönelik uygulamalarla ilgili araştırmalar yapmak ve söz konusu akademik arenaya en üst düzeyde katkıda bulunmaktır böylelikle Sağlık Bilimleri alanında söz sahibi olacak, bilimde güncel gelişmeleri takip eden, bilimsel düşünce yapısına sahip öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlamaktadır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapmayı amaçlayan, yaratıcı, etik değerlere bağlı, araştıran ve sorgulama yapan, düşünen ve üreten bilim insanları yetiştirmeyi kendine görev edinen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık bilimleri alanındaki lisansüstü öğretimde standartları yükseltme hedefindedir.

Dünya ülkelerinin eğitim programları ile uyumlu eğitim sistemi sayesinde uluslararası öğrenci değişim programlarına yönelik faaliyetlerin uygulanması planlanmaktadır. Tez çalışmalarının projelendirilmesi ve uluslararası dergilerde yayınlanmasının teşvik edilmesi desteklenmektedir. Disiplinler arası çalışmaları desteklemek suretiyle disiplinler arası programların geliştirilmesi, çağdaş teknolojinin daha ileri uzmanlık bilgisi ihtiyacının karşılanması ile mümkün olmaktadır, bu nedenle lisansüstü programların farklı bilim alanlarında öğrencilere sunulması ve teşvik edilmesi bireylerin profesyonel gelişimini de sağlamasına katkıda bulunacaktır.


 

 

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.