Enstitü Hakkında

AnasayfaENSTİTÜ HAKKINDAGenel Bilgi

              Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 21 Temmuz 2010 tarihli ve 27648 sayılı karar ile kurulmuştur. Enstitü yönetimi ve hizmeti Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Esenboğa Külliyesinde yürütülmektedir.

Enstitümüzde Tıp, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Disiplinler arası Anabilim Dallarında Lisansüstü Eğitim-Öğretim yapılmaktadır. Lisansüstü eğitim müfredatlarımızda Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ile Doktora Programı Diplomaları verilmektedir. Eğitim dili Türkçe olmasının yansıra bazı disiplinlerde ise İngilizce Lisansüstü Eğitim-Öğretim imkânı vardır. Bazı Anabilim Dallarında Türkçenin yan ısıra İngilizce Eğitim ve Tez hazırlama fırsatları vardır.

Lisansüstü Eğitimde çalışma ortamlarını; Bilkent kampüsündeki Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı, Etlik Kampüsündeki Merkezi Araştırma Laboratuvarları ve Esenboğa Külliyesindeki Sağlık Bilimleri Fakültesi Laboratuvarlarının yanı sıra çeşitli Kamu Kuruluşlarının imkânları oluşturmaktadır.

Enstitümüz Öğrenci alımlarını genellikle her yılın Güz dönemi öncesinde gerçekleştirmektedir.

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.