2019-2020 EÖY Güz Dönemi Lisansüstü Özel Öğrenci Başvurusu (30 Eylül 2019)

AnasayfaDuyurular

AYBÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

 

Online Başvuru Tarihleri                 : 30 Eylül - 04 Ekim 2019 Tarihleri arası

 

Kabul Edilen Adayların İlan Tarihi  : 07 Ekim 2019

 

Ders Ücretlerini Yatırma Tarihi       : 08 - 11 Ekim 2019

 

AYBÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Özel Öğrenci Kabulü

MADDE 35

(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili öğretim üyesinin görüşü, akademik enstitü anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere her yarıyıl için özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler de asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilik başvuruları derslerin başladığı ilk hafta yapılır.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Özel öğrencilerin, iki yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları dersler, izledikleri programdaki ders sayıları toplamının yarısını geçmemek koşuluyla, akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak alınan derslerin en fazla iki tanesi sayılabilir.

(4) Yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, özel öğrenci olarak doktora programlarından ders alamazlar.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

1- Özel Öğrenci On-line başvuru yapılması zorunludur.

2- Özel öğrenci Başvuru formunun çıktısı doldurularak ilgili Öğretim Üyesi/Görevlisine imzalatılması gerekmektedir.

3- Özel Öğrenci Başvuru Formunu (imzalanmış olarak) ,On-line başvuru formunun çıktısını, Öğrenci Nüfus cüzdanı fotokopisi ve diploma fotokopisinin Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. (İmzası eksik olan özel öğrenci başvuru formu kabul edilmeyecektir.)

4- Herhangi bir Devlet Üniversitesine kayıtlı Lisansüstü öğrencileri, yeni tarihli öğrenci belgesinin ve kendi Üniversitesinden aldığı özel öğrenci statüsünde ders almasının kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu Kararını Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

5- On-line başvurusu onaylanan aday öğrenciler T.C numaraları ile borçlandıracak, T.C numarası aynı zamanda öğrenci numarası olacaktır. Kişi borcunu Halk Bankasının herhangi bir şubesine T.C. numarası(öğrenci numarası) ile 08 - 11 Ekim 2019  tarihleri arasında, almak istediği ders sayısı ücretini yatırıp seçmiş oldukları derslerini aktifleştirmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih aralıklarında özel öğrenci ders ücretlerini yatırmayan özel öğrencilerin kayıtları silinecektir. (Ders başı ücret 600 TL.dir)

6- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kadrosunda Arş.Gör. olan adayların, personel olduklarına dair belgenin aslını, belirtilen tarihlerde Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.

7- Özel öğrenci için gerekli belgeler 30 Eylül – 04 Ekim 2019 tarihleri arasında  Enstitümüze eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir. (İlgili dersin Öğretim Elemanı ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalanmayan form kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

8- On-line başvuru yapmayan ve gerekli belgeleri Enstitüye teslim etmeyen adayların özel öğrenci başvuruları kabul edilmeyecektir.

9- Özel öğrenci statüsünde ders alacak öğrenciler alacağı derslerle ilgili bilgileri Anabilim Dallarından öğrenebilirler.

10- Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge (transkript) dönem sonunda verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

11- Özel öğrenci ders ücreti için yatırılan ücretin banka dekontunun Enstitümüze getirilmesine gerek yoktur.

 

NOT : Ders Başı Özel Öğrenci Ücreti : 600 TL, öğrenci belgesi ile öğrenciliğini beyan eden Devlet Üniversitesi öğrencileri Yönetim Kurulu Kararı ile,  AYBÜ kadrosunda bulunduğunu belgeleyen Araştırma Görevlileri ücretten muaf tutulacaktır. 

ONLİNE BAŞVURU YAPAN ADAYIN BAŞVURUSUNUN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELERİ ENSTİTÜYE TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR. ONLİNE BAŞVURUSU ONAYLANAN ADAYLAR DERSLERE KATILABİLİR.

 

On-Line Başvurusu için Tıklayınız. 

Başvuru Formu için Tıklayınız.

 Adres: Dumlupınar Mahallesi Esenboğa - Çubuk / ANKARA

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.