2018-2019 EÖY Bahar Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru İlanı (04 Mart 2019)

AnasayfaDuyurular

2018-2019 EÖY BAHAR YARIYILI DOKTORA YETERLİK SINAVI BAŞVURU İLANI

 

2018-2019 BAHAR YARIYILI DOKTORA YETERLİK SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

  

1. Öğrenciler Doktora Yeterlik başvurularını ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARINA  04 - 15 Mart 2019 tarihleri arasında yapacaklardır.

 

2. Anabilim Dalı Başkanlıkları Doktora Yeterlik Başvuru Formlarını Enstitüye 18 - 29 Mart 2019 tarihleri arasında üst yazı ile teslim edeceklerdir.

 

DOKTORA YETERLİK SINAVLARI 1 Nisan - 3 Mayıs 2019 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

 

3. Öğrencilerin doktora yeterlik başvurusu için Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir. Anabilim Dalları Başkanlıklarının, Doktora Yeterlik Komitesi tarafından onaylanan başvuruları toplu halde üst yazıyla Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

4. Başvuru formuna ek olarak öğrenci transkript belgesi eklenir. (ÖĞRENCİLER TRANSKRİPTLERİ KENDİ SİSTEMLERİNDEN ALABİLİRLER.)

 

5. Yabancı Dil Yeterlik belgelerini başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

 

6. Doktora Yeterlik Jürisi (biri danışman ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere beş asil öğretim üyesi ile biri aynı Anabilim/bilim Dalından diğeri kurum dışından seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur.)

("Doktora Jürisi Atama Formu" Doktora Yeterlik Komitesi tarafından imzalanması gerekmektedir.)

 

NOT: Kurum dışından gelen asil ve yedek jüri üyelerin telefon e-mail yazışma adresleri ayrıca Enstitüye iletilmesi gerekmektedir…!

 

7. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır.

 

8. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

 

9. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı/sözlü sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(BİR ÖĞRENCİNİN DOKTORA YETERLİLİĞE EN FAZLA 2 DEFA GİRME HAKKI VARDIR.)

 

10. Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılırlar. (2016 2017 güz ve öncesi kayıt olup derslerini tamamlayan yeterlik aşamasına gelen ve Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuru yapıp girmeyen öğrenciler).

 

11. 2018-2019 BAHAR YARIYILI DOKTORA YETERLİK SINAVINA BAŞVURU YAPMIŞ VE BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER 2019-2020 GÜZ YARIYILINDA DOKTORA YETERLİK SINAVINA GİRMEK ZORUNDADIR. SINAVA GİRMEMELERİ DURUMUNDA BAŞARISIZ SAYILIP DOKTORA PROGRAMINDAN İLİŞİĞİ KESİLİR.

 

 -GEREKLİ FORMLAR-

1.      DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ ATAMA FORMU Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu

2.      DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ TUTANAK FORMU Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanak Formu

(SÖZLÜ SINAVDA KULLANILACAK)

3.      YABANCI DİL BELGESİ ( ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRIRKEN VERMİŞ OLDUĞU DİL BELGESİ )

4.      DOKTORA YETERLİK YAZILI SINAV FORMU Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Formu

(YAZILI SINAVDA KULLANILACAKTIR.)

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.