Sağlık Bilimleri Enstitüsü
|

Öğrenciler İçin Formlar

Doktora ve Yüksek Lisans Ortak Formlar

► Araştırma-Tez Çalışması Kapsamında Kurum İzni Talep Dilekçesi 
       - Ekler Etik Kurul İzni, Anket vb. belgeler eklenebilir.


► Belge Talep Formu


► Ad, Soyadı ve İletişim Bilgileri Değişikliği Formu


► Danışman Değişikliği Formu


► İkinci Tez Danışmanı Atama Formu


► Özel Öğrencilikte Alınan Dersleri Saydırma Formu


► Diğer Kurumlardan Alınan Dersleri Saydırma Formu


► Diğer Kurumlardan Ders Alma Talep Formu


► Dilekçe Formu


► Kayıt Dondurma Formu
       - Kayıt Dondurma Esasları


► Kayıt Sildirme Dilekçesi


► Lisansüstü Programlar Arası Geçiş Formu


► Not Düzeltme Formu


► Özel Öğrencilikte Alınan Derslerin Krediye Sayılması Formu


► Yatay Geçiş İntibak Formu


► Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu


► Askerlik Tecil Formu

 

Doktora Formları

Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Atama Teklifi Formu


Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Kâğıdı


Doktora Yeterlik Sınav Sonuç Tutanağı


Tez İzleme Komitesi Teklifi Formu


Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu
       -
Tez Öneri Formu
       - Tez Yazım Kılavuzu


Tez Başlığı Değişikliği Formu


Tez İzleme Komitesi Toplantı Değerlendirme Formu


Tez Savunma Sınavı Jüri Atama Teklifi Formu


Tez Teslim Formu


Tez Savunma Sınavı Tutanağı


Tez Değerlendirme ve İnceleme Formu
       - (Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeleri tarafından Sınavda doldurulacaktır.)
       - (Tez Savunma Sınavı Sonrasında Tez Savunma Sınavı Sonuç Tutanağı, Tez Değerlendirme ve İnceleme Formu, Tez Teslim Formu ve Orijinallik ve İntihal Raporu Sınavdan itibaren 3(üç) iş günü içerisinde Enstitüye teslim edilmesi gerekir.)

 

Tezli Yüksek Lisans Formları

Tez Öneri Formu
       - Tez Yazım Kılavuzu


Tez Konusu Değişikliği Formu


Tez Savunma Sınavı Jüri Atama Teklifi Formu


Tez Teslim Formu


Tez Savunma Sınavı Sonuç Tutanağı


Tez Değerlendirme ve İnceleme Formu
       - (Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeleri tarafından Sınavda doldurulacaktır.)
       - (Tez Savunma Sınavı Sonrasında Tez Savunma Sınavı Sonuç Tutanağı, Tez Değerlendirme ve İnceleme Formu, Tez Teslim Formu ve Orijinallik ve İntihal Raporu Sınavdan itibaren 3(üç) iş günü içerisinde Enstitüye teslim edilmesi gerekir.)

 

Tezsiz Yüksek Lisans Formları

Dönem Projesi Değerlendirme Formu