Proje Türleri

 

Bilimsel Araştırma Projeleri

 

a. Alt Yapı Projeleri (AYP):

Ülkemizin ve Üniversite’nin bilimsel, eğitsel, teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmek yada doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştimeye  yönelik amaçlarla ilgili bölümlerin başlıca hedefleri ve gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmiş ilkeler çerçevesinde önerilmiş projelerdir. Proje üst limiti 250.000 TL dir.

b. Destek Projeleri (DP):

Araştırmacıların gerek duydukları sarf malzemelerini karşılamak üzere önerilen projelerdir. Proje üst limiti 12.500 TL dir.

b1. Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Projesi (BEKP):

Üniversite öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarını duyurmak ve yeni çalışmalardan haberdar olmasını sağlamak için katılacakları bilimsel etkinliklere verilen destek projeleridir. Proje kapsamında katılım ücreti, yol giderleri, yolluk ve yevmiye giderlerini 2.500 TL’ye kadar desteklenmektedir.

b2. Bilimsel Yayınlara Destek Projesi (BYDP):

Üniversite akademik birimlerinde çalışan öğretim elemanları, üyeleri, Üniversitemizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli akademisyenlerin ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği bilimsel yayınlarının teşvik edildiği çalışmalardır. Yayınlarda Üniversite adının kullanılması esastır. Bilimsel yayınlara verilecek teşviğin limitleri 11.07.2012 tarih ve 2012/37/7 sayılı Üniversitemiz yönetim kurulu kararında bildirilmiştir. 

c. Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP):

Üniversite öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel ya da disiplinler arası projelerdir. Proje üst limiti 25.000 TL dir.

d. Katılımlı ve Sanayi İşbirliği Araştırma Projesi (KSAP): Üniversite öğretim üyeleri ile birlikte Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş projelerdir. Üniversite diğer paydaşların sağladığı maddi katkıdan fazla katkı sağlayamaz.20/05/2013 Tarihli yönetim kurulu kararıyla katılımlı araştırma projesi ve sanayi işbirliği projesi birleştirilerek katılımlı ve sanayi işbirliği araştırma projesine (KSAP) dönüştürülmüştür. Proje bütçesi limitinin 50.0000 TL olmasına karar verilmiştir.

e. Ön Bilimsel Araştırma Projeleri (ÖN–BAP):

Ayrıntılı çalışmalarda kullanılacak bir yöntemi geliştirme veya uygulanabilirliğini deneme ya da ileri  projelere ön bilgiler sağlama amacıyla hazırlanan araştırma projeleridir. Bu proje tipi için yararlanabilecek destek miktarı için yararlanılabilecek destek miktarı her yıl Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından saptanır. Proje üst limiti 80.000 TL'dir.

f. Lisansüstü Tez Projeleri (LTP):

Üniversite’ye bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde yürüttükleri araştırma projeleridir. Proje üst limiti 6.500 TL dir.