Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Listeleri

 

Koordinatör

Dr. Öğr.Üyesi  Filiz YEŞİLIRMAK    

 

Bilimsel Araştırma Projeleri

 

 Sevda AKKAYA

Öğr.Gör.Münevver SAATÇİOĞLU

 

TÜBİTAK ve Diğer Projeler

Mevlüt AŞIKKAYA 

 

Satın Alma Birimi

Yasin DUMANLI

Hamit TOSUN

Ömer Faruk ERDOĞAN