Genel Bilgi

 

 

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Projeler Ofisi, ulusal  kurumlar tarafından finanse edilen özellikle AYBÜ bilimsel araştırma  TÜBİTAK ve SANTEZ projeleriyle ilgili  tüm üniversite akademik/idari birim, personel ve öğrencilerine bilgilendirme , danışmanlık ve proje yönetimine destek hizmeti sağlamaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen tüm bilimsel projelerin koordinasyonunu sağlamanın yanı sıra, proje hazırlık ve yönetim süreçlerine ilişkin çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak multi-disipliner eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini hayata geçirmektedir.