Form ve Belgeler

Doğrudan Temin Satın Alma İşlem Aşamaları

Detaylı incele

Bursiyer Ödeme Formları ve Dikkat Edilecek Hususlar

Detaylı incele

TÜBİTAK Harcama Listesi Formu

Detaylı incele

Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı (Hizmet Alımı)

Detaylı incele

Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı (Malzeme Alımı)

Detaylı incele