Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Önemli Duyuru

Değerli Öğretim Üyelerimiz

       

       Üniversite Yönetim Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren gerçekleşecek olan bilimsel etkinliklerin desteklenmesine, Üniversitemiz mali koşullarının elverdiği ölçüde ve bazı değişiklerle devam etmesine karar verilmiştir. Buna göre, Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Projeleri ancak bildiri veya poster sunumu şartının yerine getirilmesi halinde mümkündür. Ayrıca yıl içinde bu tür projeler bir kez desteklenecek olup, miktar, yurt içi kongre katılımları için azami 1.500, yurt dışı kongreler için ise 3.500 TL olarak belirlenmiştir.

Destek yalnızca 2018 yılını kapsamaktadır. Desteğin, daha önce veya sonraki dönemlerle birleştirilebilmesi imkan dahilinde değildir. Ayrıca kişiler yurt içi veya yurt dışı açısından tek bir etkinlik tercihinde bulunabilirler. Kullanılmayan miktarın başka bir etkinlikte değerlendirilebilme durumu da söz konusu değildir.

Üniversitemiz BAP kaynaklarında herhangi bir artış olması halinde, bu artış öğretim üyelerimize aynen yansıtılacaktır.

Önceki uygulamada olduğu gibi, Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Proje başvuruları BAP Otomasyon sistemine etkinlikten en az 45 gün önce yapılmalıdır. BAP Otomasyon sistemi 16 Mart 2018 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 Prof. Dr. M. Fatih UŞAN

Rektör Yardımcısı