Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Projesi (BEKP) Proje Başvuları Hk.

Değerli Araştırmacılar,

Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Projesi (BEKP) kapsamında gerçekleştirilen görevlendirme ve geri ödemelerle ilgili yazışmalarının 45 gün içerisinde tamamlanması nedeniyle, ilgili proje başvurularının BAP Otomasyon sistemine etkinlikten en az 45 gün önce yapılması gerekmektedir.

Bu noktada kabul mektuplarının taraflarına geç bildirilmesi ile ilgili sorun yaşayan araştırmacılarımız, başvuru aşamasında 45 günlük zaman zarfını dikkate alarak, kongreye/etkinliğe gönderdikleri başvuru belgeleriyle de sisteme giriş yapabilecekleri hususunu paylaşmak isteriz.

Saygılarımızla,

YBÜ Projeler Ofisi