ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Geçmişten Geleceğe...

İslami İlimler Fakültesi Akademik Özgeçmişler

  Anasayfa › Akademik Özgeçmişler › İslami İlimler Fakültesi Akademik Özgeçmişler  

Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - 1977

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doktora : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - 1985

Araştırma Alanları: Türk-İslam Edebiyatı

Öz Geçmiş

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi- İlahiyat Fakültesi- 1984

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1989

Doktora : Ankara Üniversitesi - 1993

Araştırma Alanları: Tefsir

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR

Öğretim Üyesi

Lisans : 1985-1990

Yüksek Lisans : 1990-1993

Doktora : 1994-98

Araştırma Alanları:

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Yakup CİVELEK

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi

Doktora : Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Doğu Dilleri

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN

Öğretim Üyesi

Lisans : Selçuk Üniversitesi - 1988

Yüksek Lisans : Erciyes Üniversitesi - 1993

Doktora : Erciyes Üniversitesi - 1997

Araştırma Alanları: Din Eğitimi

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM

Öğretim Üyesi

Lisans : Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yüksek Lisans : Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: İlahiyat (Hadis)

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK

Öğretim Üyesi

Lisans : Atatürk Üniversitesi

Yüksek Lisans : Atatürk Üniversitesi

Doktora : Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Tefsir

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Ahmet ÜNSAL

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: İslâm Tıp Hukuku İslâm Muhakeme Hukukunda Şahitlerin Adaleti Kavramı Hac ve Umre İbadetlerinde Hurafeler Bid’atlar

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi - 1996

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2000

Doktora : Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2007

Araştırma Alanları: Felsefe ve Din Bl.

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Mehmet ÜNAL

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1988

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Sosyal. Bilimler Enst. - 1994

Doktora : Ankara Üniversitesi Sosyal. Bilimler Enst.

Araştırma Alanları: Tefsir

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Ali Osman KURT

Öğretim Üyesi

Lisans : Marmara Üniversitesi - 1995

Yüksek Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi - 2000

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2006

Araştırma Alanları: FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (Din Bilimleri)

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Ömer YILMAZ

Öğretim Üyesi

Lisans : Marmara Üniversitesi

Yüksek Lisans : Köln Üniversitesi

Doktora : Bonn Üniversitesi / Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Öz Geçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ferhat GÖKÇE

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 2001

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 2004

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2010

Araştırma Alanları: Temel İslam Bilimleri (Hadis)

Öz Geçmiş

Yrd. Doç. Dr. Harun ŞAHİN

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1990

Yüksek Lisans : The University of Texas at Austin - 1996

Doktora : The University of Texas at Austin - 2001

Araştırma Alanları: Kur’an Çalışmaları (Genel), Kur’an Tefsiri, Batıda Kur’an Çalışmaları, Kur’an Terceme Teknikleri, , Dilbilim, Hermenötik, Semantik, Etimoloji

Öz Geçmiş

Yrd. Doç. Dr Murat DEMİRKOL

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1990

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1994

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2007

Araştırma Alanları: Felsefe, Ahlak, Kelam

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Tuğba ÖZEN

Arş. Gör.

Lisans : Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı (2010)

Yüksek Lisans : -

Doktora : -

Araştırma Alanları: İslam Tarihi ve Sanatları, Türk İslam Edebiyatı ve Sanatları

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Tahsin YURTTAŞ

Arş. Gör.

Lisans : Ondokuz Mayıs Üniversitesi-2005

Yüksek Lisans : -

Doktora : -

Araştırma Alanları: Arap Dili ve Belagatı

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞAN

Arş. Gör.

Lisans : İlahiyat Fakültesi/Hitit Üniversitesi (2012)

Yüksek Lisans : -

Doktora : -

Araştırma Alanları: Temel İslam Bilimleri,Hadis

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Ayşegül YURDUSEVEN

Arş. Gör.

Lisans : Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi , 2005.

Yüksek Lisans : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2009.

Doktora : Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Anabilim Dalı

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Ayşe UZUN

Arş. Gör.

Lisans : Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2009.

Yüksek Lisans : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları:

Öz Geçmiş