Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
|

Genel Tanıtım

          Başkanlığımız

          Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur. “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin” 31. maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görevleri:

          1 - Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

          2 - Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

          3 - Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir.

          Üniversitemiz tüm birimleri ile iş birliği içerisinde, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlayarak; öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve ilgili tüm kurumlara bilgi - belge hizmeti sunmayı temel amaç edinmiştir. Bu kapsamda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; Rektörlük Birimleri ve Akademik Birimler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitü) arası öğrencilere ait tüm işlemleri koordine eden aynı zamanda öğrenciye hizmet sunan birimdir.

             Vizyonumuz

          Çağdaş bilgi teknolojilerini kullanabilen profesyonelleşmiş ekibi ile verdiği hizmet ve sunduğu bilgi ile örnek gösterilen, hizmet kalitesini artıran; hizmetlerinin en iyi, en hızlı ve en etkin şekilde sunulmasına gayret gösteren, tüm paydaşlarla olan ilişkilerinde adil ve etik kurallar çerçevesinde davranan, çözüm odaklı ve yeniliklere açık ulusal ve uluslararası düzeyde bir birim olmak.

 

           Misyonumuz

           Öğrenci odaklı, güler yüzlü bir ortamda hızlı bilgi ve belge hizmeti sunan, çalışanların kendi potansiyellerini gösterebildiği, yaratıcılıklarının desteklendiği, iç ve dış paydaşları ile etkili ve yoğun bir iletişim halinde olan, değişime açık bir alt yapıya sahip ve üst düzeyde sunduğu hizmetler ile ülkemizde örnek bir birim olma yolunda çalışmalar yapmak.

 

            Hedeflerimiz

1 - Öğrenci bilgi sisteminin geliştirilmesi, yeniliklere uyum sağlaması ve öğrencilerin bu sistemi maksimum kapasitede kullanmalarını sağlamak.

2 - Danışmanlık hizmetlerini etkin hale getirmek amacıyla kayıt döneminden önce akademik danışmanlık hizmeti veren öğretim elemanlarına yönelik bilgilendirme toplantılarını artırmak.

3 - Çalışanların aktif olarak karar alma sürecine dâhil oldukları, yöneticilerin ortak akıl ve güçlü ilişkilerin önemine inandıkları ortamlar oluşturmaları, tüm paydaşlarıyla doğrudan iletişime geçen, çalışanların sundukları yenilikçi fikirleri ve kavramları kabul eden ve uygulayan bir birim olmak.

4 - Yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuatların en iyi şekilde bilgi sahibi olmak ve uygulanılasını sağlamak.

5 - Öğrenci işleri çalışanlarının performansını arttırmaya yönelik olarak kurum içi eğitim seminerleri düzenlenmesi ve çalışanların bu seminerlere katılımı sağlamak.

6 - Çok çalışma yerine etkin çalışma sisteminin gelişmesi, yüksek performans, çalışan memnuniyeti, öğrenci memnuniyeti ve paydaşların memnuniyeti sağlamak.

7 - Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Öğrenci İşleri Personellerine Üniversite Bilgi Sistemi kullanımına yönelik eğitim seminerleri sağlamak.

8 - Daire Başkanlığımız web sitesinin rahat erişilebilir, bilgilendirici ve daha güncel görseller ile etkin kullanımını sağlamak.

          9 - Mezun öğrencilerimizin “mezunlar portalına” maksimum seviyede  katılımlarını sağlamak.