DİPLOMA

DİPLOMA: 

        Mezuniyet İşlemleri tamamlanmasına müteakip mezun edilen öğrencilerin diplomaları, 15 iş gün içerisinde hazırlanmaktadır. (İl Sağlık Müdürlüğünce tescil yapılması gereken programlardan mezun olan öğrencilerin diplomaları, İl Sağlık Müdülüğünce tescil işlemi yapılmasına müteakip teslim edilecektir.)

      Mezuniyet işlemleri sonrasında diploması hazır olan öğrencilere, Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan E-posta adreslerine, diplomalarını teslim alabileceklerine dair E-posta gönderilmektedir. Diplomaların teslim alabileceklerine dair E-posta gönderilerine erişimde sorun yaşanmaması için E-posta adreslerinin güncellenmesi gerekmektedir. Diploma ve geçici mezuniyet belgeleri öğrencinin kendisine veya noter onaylı vekiline verilir.

MEZUN BELGESİ:

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimize kısa sürede diploma verilmesi planlandığından geçici mezuniyet belgesi düzenlenmemektedir.

Mezun olduğunu gösterir belge isteyen öğrencilerimizin, www.turkiye.gov.tr adresinden kullanıcı adları ve E-devlet şifreleri ile sisteme girerek sırasıyla aşağıdaki işlem basamaklarını yapmaları gerekmektedir:

     1- “e-hizmetler” sekmesi seçilir,

    2- “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında yer alan “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” seçeneği seçilir,

     3- “Belge Oluştur” butonuna basılır,

     4- “Dosya İndir” butonuna basılır,

     5- İndirilen pdf dosyasının çıktısı alınır.

 

ÖNLİSANS/LİSANS:

Önlisans ve Lisans Programlarında kayıtlı olan ve tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00/4,00 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet işlemleri için tıklayınız...

 

İKİ YILLIK ÖNLİSANS:

Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans diploması verilir.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA:

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans/doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans/doktora öğrencisine yüksek lisans/doktora diploması verilir. Mezuniyet işlemleri için tıklayınız...

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine, tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet işlemleri için tıklayınız...

 

İKİNCİ NÜSHA DİPLOMA DÜZENLENMESİ:

Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgelerini kaybedenlere, aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri şartıyla ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabulü halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu belgelerin ikinci nüshaları verilir. Devamı için tıklayınız.....