Doç. Dr. Özge GÖKBULUT ÖZDEMİR

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ogozdemir@ybu.edu.tr
E-Posta :
ozgegokbulut@yahoo.com
 
Adres :
İşletme Fakültesi B Blok, 2. Kat,
Esenboğa Kampüsü, ANKARA
 Telefon:+90 (312) 906 16-47/48 
 
Web Sitesi : www.ozgegokbulut.com

Hakkımda

 

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Pazarlama ABD 
 
Akademik İlgi Alanları:
Pazarlama, Girişimcilik, Yenilik, Yaratıcılık, Girişimci Pazarlama
Sanat Pazarlaması, Sanat Girişimciliği, Yaratıcı Sektörler
Sosyal Pazarlama, Sosyal Girişimcilik, Sosyal İnovasyon
Nitel Araştırma Yöntemleri, Göstergebilimsel Analiz
 
Academic Research Interests: 
Marketing,Entrepreneurship,Innovation,Creativity,Entrepreneurial Marketing, 
Arts Marketing,Arts Entrepreneurship,Creative Industries,Social Media
Social Marketing,Social Entrepreneurship,Social Value Creation
Qualitative Analyses,Semiotic Analyses